Gimnazija Celje – Center

O šoli

Osrednje poslanstvo Gimnazije Celje – Center je osebnostni razvoj dijakov in učiteljev, spodbujanje k učenju, usvajanju znanja, razvoju etičnih vrednot in doseganje visokih učnih ter vzgojnih ciljev. Gimnazija Celje – Center je sodobno opremljena in varna šola, ki ponuja kakovostno strokovno vodenje. Šola izvaja programe splošne gimnazije, umetniške gimnazije – likovna smer in pedagoške vzgoje. Gimnazija ima bogato zgodovino, hkrati pa se nenehno posodablja in sledi sodobnim pedagoškim prijemom ter skrbi za obnavljanje šolskih prostorov. Dijaki, ki vsako leto dosegajo visoke učne dosežke, lahko izbirajo med različnimi obšolskimi dejavnostmi, se vključujejo v domače in tuje projekte, opravljajo raziskovalno delo, se udeležujejo ekskurzij, obiskujejo različne krožke in izbirajo med bogato ponudbo izbirnih predmetov.

Število maturantov na leto: 230

Število vseh dijakov: 939

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Program splošne gimnazije dijake pripravlja na opravljanje splošne mature in nadaljnjo šolanje na univerzi. Program zajema splošne predmete, obvezne izbirne vsebine in dodatne dejavnosti, ki temeljijo na idejah medpredmetnega in multidisciplinarnega povezovanja.

 

UMETNIŠKA GIMNAZIJA - LIKOVNA SMER (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijski maturant

Program umetniške gimnazije – likovna smer je zasnovan tako, da dijaki v času šolanja pridobijo ustrezno splošno znanje, ki ga potrebujejo za opravljanje splošne mature, hkrati pa pridobivajo dodatno znanje s strokovnimi predmeti iz likovnega področja. Gimnazija dijakom omogoča likovni razvoj.

 

PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolske vzgoje

Program predšolske vzgoje sestavljajo splošnoizobraževalni predmeti, obvezni in izbirni predmeti, praktično delo v vrtcih in dodatne interesne dejavnosti. S praktičnimi in teoretičnimi učnimi vsebinami dijaki pridobijo ustrezno kvalifikacijo za delo v vrtcih in drugih relevantnih ustanovah.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

3D pogled

Vhod

Tajništvo

Knjižnica

Jedilnica

Telovadnica

Športna dvorana

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 03/428-57-00 info@gcc.si
Zbornica 03/428-57-04
Govorilnica 03/428-57-16
Ravnatelj 03/428-57-02
Pomočnika ravnatelja 03/428-57-10
Šolska svetovalna služba, prof. Laul Nives 03/428-57-11
Šolska svetovalna služba, mag. Maher Resinovič 03/428-57-15
Knjižnica 03/428-57-12
Računovodstvo 03/428-57-13
Hišnik 03/428-57-14
Kabinet učiteljev fizike 03/428-57-08 ali 03/428-57-18
Kabinet učiteljev športne vzgoje 03/428-57-17
Kabinet učiteljev biologije in kemije 03/428-57-19
Kabinet učiteljev glasbe 03/428-57-20 ali 03/428-57-30
Kabinet učiteljev računalništva 03/428-57-21
Kabinet učiteljev tujih jezikov 03/428-57-22
Kabinet družboslovja v 1. nadstropju 03/428-57-28
Kabinet družboslovja v 2. nadstropju 03/428-57-23
Kabinet učiteljev matematike 03/428-57-24
Kabinet učiteljic slovenskega jezika 03/428-57-06
Kabinet učiteljev likovne umetnosti 03/428-57-29
Kabinet referentke za prehrano 03/428-57-03
Kemijski laboratorij 03/428-57-01
TRR: SI56 0110 0603 0692 763

Vodstvo šole

Rok Lipnik

Ravnatelj

Saša Ogrizek

Pomočnica ravnatelja

Marjana Turnšek

Pomočnica ravnatelja

Barbara Jančič

Tajništvo

Uradne ure: med šolskim letom so vsak delavnik med 9.30 in 14.00, med poletnimi počitnicami pa ob ponedeljkih med 9.00 in 12.00

Karmen Korošec

Tajništvo

Uradne ure: med šolskim letom so vsak delavnik med 9.30 in 14.00, med poletnimi počitnicami pa ob ponedeljkih med 9.00 in 12.00

Helena Maher Resinovič

Svetovalna služba

Nives Laul

Svetovalna služba

Maruša Geršak

Svetovalna služba
vir: https://www.gcc.si