Gimnazija Antonio Sema Piran

O šoli

Gimnazija Antonio Sema Piran je bila ustanovljena leta 1945. Je šola z italijanskim učnim jezikom in edina italijanska srednja šola v občini Piran. Ker deluje na narodnostno mešanem in dvojezičnem območju, je pomembna ustanova za italijansko narodno skupnost v Piranu. Šola namenja posebno pozornost večkulturnosti, osebnostni rasti dijakov, splošni razgledanosti in zagotavljanju pozitivnih pogojev za njihov vsestranski razvoj. Prednost šole je, da dijakom omogoča stik z dvema različnima kulturama – italijanske in slovenske. Italijanski jezik se poučuje na nivoju maternega jezika, slovenski pa kot jezik okolja. Gimnazija Antonio Sema Piran izvaja program splošne gimnazije. Prednost šole je njena majhnost in s tem večja možnost za individualizirani in kakovostni učni proces, ki dijakom omogoča razvoj osebnih talentov ter zanimanj.

Število vseh dijakov: 29

Število vseh profesorjev: 19

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Učni jezik gimnazijskega programa na Gimnaziji Antonio Sema Piran je italijanščina. Italijanski jezik se prav tako poučuje na nivoju maternega jezika, slovenski pa kot jezik okolja. Dijaki v času šolanja pridobijo vsa znanja in spretnosti v skladu s cilji gimnazijskega programa. Program se zaključi s splošno maturo, dijaki pa se lahko po zaključenem gimnazijskem programu vpišejo na študijske programe.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

3D pogled

Vhod

Avla

Telovadnica

Knjižnica

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 05 674 42 30
Ravnateljica 05 908 13 83
Svetovalna služba 05 908 13 80 info@ginnasiosema.net
TRR: SI56 0110 0603 0695 673

Vodstvo šole

Aleksandra Rogić

Ravnateljica

Elizabeta Angelini

Svetovalna služba

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8.00 do 11.00

vir: http://www.ginnasiosema.net