Ekonomska šola Murska Sobota – Srednja šola in gimnazija

O šoli

Ekonomska šola Murska Sobota ima dve organizacijski enoti: Srednjo šolo in gimnazijo ter Višjo strokovno šolo. Njeni začetki segajo v leto 1939. Šola je pomembno regijsko središče vzgoje in izobraževanja s področja gospodarstva. Zavzemajo se za vzpostavljanje učnega procesa, ki poteka v skladu s sodobnimi učnimi strategijami in inovativnimi učnimi okolji. Ekonomska šola Murska Sobota stremi k povezovanju teoretičnega in praktičnega izobraževanja, vključena je v različne nacionalne in mednarodne projekte, skrbi za dvig bralne in digitalne pismenosti, dijake spodbuja k razvoju kritičnega mišljenja in je usmerjena v trajnostni razvoj. Dijaki se lahko na Ekonomski šoli Murska Sobota – Srednja šola in gimnazija izobražujejo na naslednjih programih: ekonomska gimnazija, trgovec, ekonomski tehnik (SSI in PTI), logistični tehnik in tehnik varovanja.

Število vseh dijakov: 250

Število vseh profesorjev: 34

Prisrčno pozdravljeni!

Ekonomska šola Murska Sobota je šola z bogato, 81- letno tradicijo, številnimi uspehi in ambicijami, ki želi postati središče odličnosti na področju izobraževanja v regiji. S kvalitetnim izvajanjem izobraževalnih programov, učitelji, ki znajo prisluhniti slehernemu dijaku ter odličnimi pogoji dela na šoli, ki po arhitekturnih rešitvah na področju šolstva spada med deset najlepših stavb na svetu, želimo dijakom posredovati kompetenčna in praktično uporabna znanja v spodbudnem, varnem in ustvarjalnem učnem okolju ter graditi odlične temelje za nadaljnje izobraževanje ali poklicno kariero.

Številne, za šolo prepoznavne interesne dejavnosti, omogočajo, da vsak posameznik v polni meri razvije svojo ustvarjalnost in talente na področjih projektnega učenja, glasbenega in likovnega ustvarjanja, fotografije in filma, turizma, učenja tujih jezikov ter skrbno pripravljenih strokovnih ekskurzijah doma in v tujini.

Dragi dijaki,

želim, da se boste na naši šoli odlično počutili in veliko naučili. Da boste spoznali prave prijatelje in razvili pripadnost šoli. Upam, da vam bodo srednješolska leta, ki spadajo med najlepše življenjsko obdobje, ostala v najlepšem spominu.

Darko Petrijan, univ. dipl. ekon., ravnatelj Ekonomske šole Murska Sobota - Srednje šole in gimnazije

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

EKONOMSKA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Ekonomska gimnazija je program, ki se osredotoča na ekonomsko-poslovna znanja. Dijakom posreduje ustrezne veščine in informacije, ki jih bodo potrebovali pri nadaljnjem študiju in življenju nasploh. Program spodbuja kritično razmišljanje ter razvoj vodstvenih in podjetniških spretnosti na področju ekonomije. Dijaki lahko izbirajo med družboslovnimi in naravoslovnimi predmeti, strokovno znanja pa pridobijo pri predmetih ekonomija in podjetništvo. Po uspešno opravljeni splošni maturi se lahko vpišejo na višješolske, visokošolske in univerzitetne programe.

EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Srednje strokovni program za ekonomskega tehnika se zaključi s poklicno maturo. Učni program obsega vsebine s področja gospodarstva in podjetništva. Dijaki se med šolanjem razvijajo na osebnostni in strokovni ravni. Program je sestavljen iz teoretičnih predmetov in praktičnega pouka. Praktični del poteka v šoli in pri delodajalcu. Po zaključenem šolanju se lahko kandidati zaposlijo v računovodstvu, bančništvu, knjigovodstvu, reviziji, trženju, zavarovalništvu, logistiki, kot komercialni zastopniki, menedžerji, posredniki, ekonomisti itd. Zaključen program omogoča vpis na višješolske, visokošolske ali univerzitetne programe.

EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Poklicno-tehniško izobraževanje za ekonomskega tehnika je nadaljevalni program za administratorje in prodajalce ali za druge kandidate, ki imajo tem programom enakovredno predhodno izobrazbo. Izobraževanje omogoča specializacijo za različne poklicne standarde (npr. tajnik/tajnica, komercialni referent/referentka, zavarovalniški asistent/asistentka itd.). Po opravljeni poklicni maturi se lahko kandidat zaposli na relevantnem področju ali nadaljuje šolanje na višji ali visoki strokovni šoli, dodatni predmet na maturi pa omogoča tudi vpis na nekatere univerzitetne programe.

LOGISTIČNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: logistični tehnik/logistična tehnica

V času šolanja kandidati usvojijo temeljna znanja s področja transporta, špedicije in skladiščenja. Po opravljeni poklicni maturi se lahko zaposlijo na transportnem ali špedicijskem področju, delajo lahko na carinah, načrtujejo prometne in logistične toke ali delajo v skladiščih. Šolanje lahko nadaljujejo na višji ali visokošolski ravni, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne programe.

TEHNIK VAROVANJA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica varovanja

V času šolanja dijaki pridobijo znanja s področij tehnike, informatike, komunikacije in organizacije. Usposobijo se za tehnično in fizično varovanje. Po opravljeni poklicni maturi se lahko kandidat zaposli na področjih zasebnega varovanja, varovanja gospodarskih družb, policije, vojske in redarstva. Zaključen program omogoča vpis na višje in visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekatere univerzitetne programe.

TRGOVEC (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: prodajalec/prodajalka

V času šolanja se dijaki spoznajo z različnimi blagovnimi izdelki, naučijo se svetovanja strankam in pridobijo druge komunikacijske veščine, spoznajo zakonitosti trgovinskega poslovanja, trgovinske tehnologije ter informacijskih sistemov. Del programa poteka v obliki delovne prakse. Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom. Trgovci se lahko zaposlijo v trgovinskih podjetjih, kjer se ukvarjajo s prodajo različnega blaga. Zaključen program jim omogoča tudi nadaljevanje šolanja na poklicno-tehniških programih.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 02 521 34 00 info@ekonomska-ms.si
Knjižnica 02 521 3 410
Računovodstvo 05 907 23 04
TRR: SI56 0110 0603 0702 851

Vodstvo šole

Nataša Škraban

Tajništvo

Nataša Gomiunik

Svetovalna služba
vir: https://www.ekonomska-ms.si