Ekonomska šola Ljubljana

O šoli

Ekonomska šola Ljubljana, ki je znana tudi kot “Prešernova”, je bila ustanovljena leta 1920. Šola stremi k vzpostavljanju spodbudnega okolja, v katerem vzgajajo in izobražujejo dijake in jih pripravljajo na nadaljnjo izobraževanje ali zaposlitev. Osrednje poslanstvo Ekonomske šole Ljubljana je razvijanje podjetniških in menedžerskih spretnosti svojih dijakov. Poudarjajo pomen razvoja digitalnih in komunikacijskih veščin. Omogočajo vpis na program ekonomske gimnazije ali ekonomskega tehnika. Pri vzpostavljanju učnih vsebin sledijo strategiji Evrope 2020 in tako poudarjajo pomen rasti inovativnega in trajnostnega gospodarstva. Dijakom omogočajo vključevanje v mednarodne projekte in jim nudijo možnost udejstvovanja v različnih kulturah ter okoljih. Temeljne vrednote Ekonomske gimnazije Ljubljana so uspešnost, odgovornost, prijetno vzdušje, strokovnost, timsko delo, pripadnost, prilagodljivost ter ustvarjalnost.

Število vseh dijakov: 651

Število vseh profesorjev: 53

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

EKONOMSKA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Program ekonomske gimnazije je podoben programu splošne gimnazije. Razlikuje se v tem, da predmetnik ne vsebuje fizike in filozofije, vsebuje pa strokovne predmete iz ekonomije, podjetništva in poslovanja. Ob koncu šolanja dijak opravlja splošno maturo. Po uspešno opravljeni maturi se lahko vpiše na visokošolske, višje in univerzitetne programe.

EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Srednje strokovno izobraževanje za ekonomskega tehnika se zaključi s poklicno maturo. Dijaki v času šolanja pridobijo praktična in teoretična znanja s področja financ, podjetništva, računovodstva, trženja, bančništva, managementa, tržnega komuniciranja itd. Po zaključenem šolanju se lahko zaposlijo kot referenti v bančnem poslovanju, v bančni komerciali, kot zavarovalniški asistenti, delajo lahko v turizmu, javni upravi, na področju trženja ali mednarodnega poslovanja. Kandidati se lahko nadalje izobražujejo na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne programe.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 01 200 67 30 ali 031 519 719 info@presernova.si
Knjižnica 01 200 67 34
Zbornica 01 200 67 33
Računovodstvo 01 200 67 32
TRR: SI56 0110 0603 0699 068

Vodstvo šole

Ema Kozar

Ravnateljica

Uradne ure: po dogovoru v tajništvu šole

Danilo Flisar

Pomočnik ravnateljice

Uradne ure: po dogovoru v tajništvu šole

Tajništvo

Uradne ure: od 8.00 do 12.00

Špela Žura

Svetovalna služba - dijaki 2., 3. in 4. letnikov

Uradne ure: od 8.30 do 12.00 in po dogovoru

Gabriela Lukman

Svetovalna služba - dijaki 1. letnikov in koordinacija dijakov 2. in 3. letnikov, ki imajo odločbo o usmerjanju

Uradne ure: od 10.00 do 12.00

Andreja Štajer

Svetovalna služba - koordinacija dijakov 1. in 4. letnikov, ki imajo odločbo o usmerjanju

Uradne ure: ponedeljek: 13.15 - 15.00, sreda: 12.25 - 14.00, petek: 8.50 - 10.25

vir: https://www.presernova.si/#