Ekonomska šola Celje – Gimnazija in srednja šola

O šoli

Ekonomska šola Celje – Gimnazija in srednja šola je pomembno izobraževalno središče. Zgodovina ekonomskega in trgovskega izobraževanja na celjskem področju sega v leto 1869. Ekonomska šola Celje je nastala leta 2013 z združitvijo Poslovno-komercialne šole in Srednje ekonomske šole Celje. Danes pod okriljem Ekonomske šole Celje delujeta Gimnazija in srednja šola ter Višja strokovna šola. Ekonomska šola Celje – Gimnazija in srednja šola svoje dijake spodbuja k razvoju na profesionalni in osebnostni ravni. Osrednji cilji šole so zagotoviti pogoje za kakovosten pouk, razvijati pozitiven odnos do ustvarjalnega dela, sodelovanja in spoštovanja, posodabljati učno tehnologijo in prostore šole, negovati slovenski jezik, spodbujati samoizobraževanje itd. Ekonomska šola Celje – Gimnazija in srednja šola omogoča vpis na naslednje programe: ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik, tehnik varovanja, trgovec, maturitetni tečaj.

Število vseh dijakov: 480

Število vseh profesorjev: 61

Dragi dijaki in drage dijakinje, spoštovani obiskovalci,

dobrodošli na spletni strani Ekonomske šole Celje, Gimnazije in srednje šole!

Smo šola z več kot 150-letno tradicijo izobraževanja za poklice na področju ekonomije in trgovine. Na naši strani lahko najdete osnovne informacije o šoli, vseh izobraževalnih programih in številne prispevke, ki predstavljajo življenje in delo na šoli.

Danes je pomembno, da mlade v času šolanja opremimo z ustreznimi kompetencami za dejavno vključevanje v družbo po zaključenem izobraževanju. Dijaki so za svoj uspeh v veliki meri odgovorni sami, učitelji smo na tej skupni poti le njihovi pomembni usmerjevalci. Rezultati našega dela se potrjujejo z uspehi dijakov na različnih tekmovanjih in uspešno zaključenem izobraževanju.

Dijakom in staršem želimo ponuditi ažurne informacije o šoli, kontaktnih urah, dogodkih, in drugih relevantnih dejavnostih, bodočim dijakom in dijakinjam pa skozi sliko in besedo predstaviti življenje in delo na naši šoli.

Upam, da boste hitro našli vse željene informacije in da se kmalu srečamo v šoli.

Marjeta Nosan, ravnateljica Ekonomske šole - Gimnazije in srednje šole

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

EKONOMSKA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Ekonomska gimnazija je program, ki se osredotoča na ekonomsko-poslovna znanja. Dijakom posreduje ustrezne veščine in informacije, ki jih bodo potrebovali pri nadaljnjem študiju in življenju nasploh. Program spodbuja kritično razmišljanje ter razvoj vodstvenih in podjetniških spretnosti na področju ekonomije. Dijaki lahko znanje utrjujejo v mednarodnem kontekstu in ga povezujejo z različnimi medijskimi vsebinami.

EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. Učni program obsega vsebine s področja gospodarstva in podjetništva. Dijaki se med šolanjem razvijajo na osebnostni in strokovni ravni. Program je sestavljen iz teoretičnih predmetov in praktičnega pouka. Praktični del poteka v šoli in pri delodajalcu. Po zaključenem šolanju se lahko kandidati zaposlijo v računovodstvu, bančništvu, knjigovodstvu, reviziji, trženju, zavarovalništvu, logistiki, kot komercialni zastopniki, menedžerji, posredniki, ekonomisti itd. Zaključen program omogoča vpis na višješolske, visokošolske ali univerzitetne programe.

EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Poklicno-tehniško izobraževanje za ekonomskega tehnika je nadaljevalni program za administratorje in prodajalce ali za druge kandidate, ki imajo tem programom enakovredno predhodno izobrazbo. Izobraževanje traja 2 leti in omogoča specializacijo za različne poklicne standarde (npr. tajnik/tajnica, komercialni referent/referentka, zavarovalniški asistent/asistentka itd.). Po opravljeni poklicni maturi se lahko kandidat zaposli na relevantnem področju ali nadaljuje šolanje na višji ali visoko strokovni šoli, dodatni predmet na maturi pa omogoča tudi vpis na nekatere univerzitetne programe.

EKONOMSKI TEHNIK (PT)

Trajanje programa v letih: 1

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

V poklicni tečaj za ekonomskega tehnika tečaj se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno zaključili četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik programa srednje strokovne izobrazbe in izpolnjujejo še nekatere druge pogoje. Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. Kandidat se lahko po zaključenem programu zaposli v ekonomsko-poslovnih panogah.

TEHNIK VAROVANJA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica varovanja

V času šolanja dijaki pridobijo znanja s področij tehnike, informatike, komunikacije in organizacije. Usposobijo se za tehnično in fizično varovanje. Zaključen program kandidatu omogoča vpis na višje in visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekatere univerzitetne programe.

TRGOVEC (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: prodajalec/prodajalka

V času šolanja se dijaki spoznajo z različnimi blagovnimi izdelki, naučijo se svetovanja strankam in pridobijo druge komunikacijske veščine, spoznajo zakonitosti trgovinskega poslovanja, trgovinske tehnologije ter informacijskih sistemov. Del programa poteka v obliki delovne prakse. Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom. Trgovci se lahko zaposlijo v trgovinskih podjetjih, kjer se ukvarjajo s prodajo različnega blaga. Zaključen program jim omogoča tudi nadaljevanje šolanja na poklicno-tehniških programih.

MATURITETNI TEČAJ (MT)

Trajanje programa v letih: 1

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Maturitetni tečaj je namenjen posameznikom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis na tečaj. Po končanem tečaju pridobijo ustrezno znanje za opravljanje splošne mature, ki je pogoj za nadaljevanje študija na univerzi.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo (03) 54 82 930 tajnistvo@escelje.si
Knjižnica (03) 62 00 209
Zbornica (03) 620 02 07
TRR: SI56 011006000041830

Vodstvo šole

Marjeta Nosan

Ravnateljica-direktorica

Simona Sever Punčoh

Pomočnica ravnateljice

Matjaž Apat

Pomočnik ravnateljice

Andreja Vrečer

Tajništvo

Mojca Škodič

Svetovalna služba

Barbara Slatenšek

Delo z dijaki s posebnimi potrebami
vir: https://srednja.escelje.si