Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica

O šoli

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica (EGSŠ) ima bogato ter zanimivo zgodovino. Stavba sedanje šole je bila zgrajena med letoma 1903 in 1904 kot osnovna šola za Radovljico in okolico. Nekaj let kasneje je v stavbi začela delovati tudi Obrtna nadaljevalna šola. Ko se je v sedemdesetih letih osnovna šola preselila v drugo stavbo, so v stari ostali le še oddelki poklicne kovinarske smeri. Pridružili so še gostinsko šolo in kmalu zatem začeli z vpisovanjem v ekonomski oddelek. Čez čas je bila kovinarska smer ukinjena, na novo pa so odprli turistično smer. Leta 1995 so stavbo temeljito prenovili in posodobili. Turistični in gostinski programi so bili sčasoma umaknjeni, dodan pa je bil program za medijskega tehnika.

Danes je Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica sodobna in moderna ustanova s specializiranimi učilnicami, ki dijakom nudi dobre pogoje za učenje in osebnostno rast. Osrednja značilnost šole je prepletanje in povezovanje ekonomije ter medijskih znanosti. Dijaki se v času šolanja naučijo osnov ekonomije, podjetništva, informacijsko-komunikacijske tehnologije ter razvijajo druge relevantne veščine.

Število maturantov na leto: 90

Število vseh dijakov: 427

Število vseh profesorjev: 39

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

EKONOMSKA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Ekonomska gimnazija je program, ki se osredotoča na ekonomsko-poslovna znanja. Dijakom posreduje ustrezne veščine in informacije, ki jih bodo potrebovali pri nadaljnjem študiju in življenju nasploh. Program spodbuja kritično razmišljanje ter razvoj vodstvenih in podjetniških spretnosti na področju ekonomije. Dijaki lahko znanje utrjujejo v mednarodnem kontekstu in ga povezujejo z različnimi medijskimi vsebinami.

EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Končana izobrazba za ekonomskega tehnika posamezniku omogoča zaposlitev v bančništvu, računovodstvu, zavarovalništvu itd. Posameznik v teku šolanja spozna osnove ekonomije, nauči se preudarnega gospodarjenja z dobrinami in denarnimi sredstvi ter drugimi viri. Ob tem se hkrati uči še dela z različnimi mediji in z informacijsko tehnologijo.

MEDIJSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: medijski tehnik/medijska tehnica

Program za medijskega tehnika kandidata usposobi za oblikovanje različnih avdiovizualnih vsebin in spletnih orodij komunikacije. Dijak se tekom šolanja nauči osnov informacijske tehnologije, zna samostojno rokovati z računalniško opremo in programi.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo (04) 537 35 13 info@egss.si
Zbornica (04) 537 35 24
Računovodstvo (04) 537 35 20
Svetovalna delavka (04) 537 35 26
Tajnica šolske maturitetne komisije (04) 537 35 23 smk@egss.si
Učno podjetje (04) 537 35 15
Knjižnica (04) 537 35 28 knjiznica@egss.si
Izobraževanje odraslih (04) 537 35 13 info@egss.si
Hišnik (04) 537 35 22
Suplence – računalniški kabinet suplence@egss.si
Vzdrževanje računalniške tehnologije – računalniški kabinet ikt@egss.si
Komisija za varstvo osebnih podatkov gdpr@egss.si
TRR: SI56 0110 0603 0704 403

Vodstvo šole

Ksenija Lipovšček, univ. dipl. sociologinja

Ravnateljica

Irena Pungerčar, univ. dipl. psihologinja

Pomočnica ravnateljice

Mojca Slivnik, dipl. ekon

Tajništvo

Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 10.00

Irena Pungerčar, univ. dipl. psih.

Svetovalna služba

Uradne ure: vsako dopoldne po predhodnem dogovoru, ob vsakih skupnih govorilnih urah v popoldanskem času, na osebni razgovor po predhodnem dogovoru tudi v popoldanskem času

Francka Ropret, univ. dipl. psih.

Svetovalna služba
vir: https://www.egss.si