Center IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne

O šoli

Center IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne je edini javni zavod v Sloveniji, ki se posveča vzgojno-izobraževalnim dejavnostim za slepe in slabovidne od vrtca do srednje šole. Center izvaja tudi druge oblike vzgojnih in izobraževalnih dejavnosti, kot so storitve povezane z delovanjem, pomoč pri inkluziji, izvaja delavnice in tematska srečanja, strokovna srečanja in svetovanje, izobražuje strokovne delavce za delo s slepimi in slabovidnimi, nudi pomoč in podporo staršem slepih in slabovidnih otrok in ozavešča javnost o potrebah slepih in slabovidnih. Center IRIS omogoča vpis v Srednjo šolo, kjer potekajo prilagojeni vzgojno-izobraževalni programi za slepe in slabovidne dijake ter dijake z okvaro vidne funkcije. Dijaki v času izobraževanja pridobijo enakovredno znanje in poklicno kvalifikacijo kot vrstniki, ki se izobražujejo v rednih programih, programi so časovno prilagojeni, potekajo po enakih predmetnikih kot v rednih šolah, so pa hkrati tudi prilagojeni potrebam dijakov, programi so opremljeni tudi z dejavnostmi, ki spodbujajo optimalni razvoj vsakega posameznika.

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

EKONOMSKI TEHNIK (SSI) - slepi in slabovidni

Trajanje programa v letih: 5

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

V program se lahko vpiše kandidat, ki je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih in ima ustrezno odločbo o usmeritvi. Program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Ekonomski tehnik se lahko po uspešno zaključenem izobraževanju zaposli v različnih podjetjih ali drugih gospodarskih ustanovah, na sodiščih, upravnih enotah, organizacijah, ki delujejo na področju upravljanja ipd.

GASTRONOMIJA IN TURIZEM (SSI) - slepi in slabovidni

Trajanje programa v letih: 5

Pridobljen naziv: gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica

V program se lahko vpiše kandidat, ki je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih in ima ustrezno odločbo o usmeritvi. Program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Kandidati se lahko po uspešno zaključenem izobraževanju zaposlijo na področjih turizma, gostinstva in hotelirstva.

EKONOMSKI TEHNIK (PTI) (VID)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

V program se lahko vpiše kandidat, ki je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov poklicne izobrazbe: trgovec ali administrator ali je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih in ima ustrezno odločbo o usmeritvi. Program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Ekonomski tehnik se lahko po uspešno zaključenem izobraževanju zaposli v različnih podjetjih ali drugih gospodarskih ustanovah, na sodiščih, upravnih enotah, organizacijah, ki delujejo na področju upravljanja ipd.

ADMINISTRATOR (SPI) - slepi in slabovidni

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: administrator/administratorka

V program se lahko vpiše kandidat, ki je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih in ima ustrezno odločbo o usmeritvi. Program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Administrator se lahko po uspešno zaključenem izobraževanju zaposli v različnih podjetjih ali drugih gospodarskih ustanovah, na sodiščih, upravnih enotah ipd.

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI (NPI) - slepi in slabovidni

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: pomočnik/pomočnica v biotehniki in oskrbi

V program se lahko vpiše kandidat, ki je končal najmanj sedmi razred osnovne šole oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali je zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom in ima ustrezno odločbo o usmeritvi. Program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Pomočnik v biotehniki in oskrbi se lahko po uspešno zaključenem izobraževanju zaposli v živilski industriji, kjer sodeluje pri prevzemu in pripravi surovin, opravlja lahko enostavne naloge v predelavi živil in polizdelkov, zaposli se lahko tudi v internem transportu, skladiščih ali zamrzovalnicah.

POMOŽNI ADMINISTRATOR (NPI) - slepi in slabovidni

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: pomožni administrator/pomožna administratorka

V program se lahko vpiše kandidat, ki je končal najmanj sedmi razred osnovne šole oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali je zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom in ima ustrezno odločbo o usmeritvi. Program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Pomočnik administratorja se lahko zaposli v različnih podjetjih ali drugih gospodarskih ustanovah, kjer dela kot pomočnik pri lažjih administrativnih delih.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo (01) 2442 750 info@center-iris.si
Računovodstvo (01) 2442 761
Knjižnica (01) 2442 767
Zgodnja obravnava (01) 2442 750 ali (031) 212 381
Zdravstveni delavec (01) 2442 774
Organizator prehrane (01) 2442 759
Organizator informacijskih dejavnosti (01) 2442 766
Pripomočki (01) 2442 773
Vrt čutil (01) 2442 773
TRR: SI56 0110 0603 0689 853

Vodstvo šole

Romana Kolar

Ravnateljica Centra IRIS

Katjuša Koprivnikar

Ravnateljica Srednje šole

Anja Ponikvar

Pomočnica ravnateljice Srednje šole

Sabina Leskovec

Svetovalna služba

Urška Mikolič

Svetovalna služba
vir: http://center-iris.si/