Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – Gimnazija in veterinarska šola

O šoli

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (BIC) je eden največjih šolskih centrov v Sloveniji, ki omogoča priodbitev znanj s področij veterine, živilstva in prehrane, biotehnologije, naravovarstva ter gostinstva in turizma. Ima bogato, že več kot 160 let trajajočo tradicijo. V okviru BIC Ljubljana delujejo Gimnazija in veterinarska šola, Živilska in naravovarstvena šola, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center. Gimnazija in veterinarska šola izvaja pouk v sodobno opremljenih učilnicah in laboratorijih. Šola ima tudi lastno šolsko veterinarsko ambulanto ter vivarij. Dijaki lahko izbirajo tudi med bogato ponudbo obšolskih dejavnostih, ki potekajo na šoli. Vključijo se lahko v športne dejavnosti (hokej, veslanje, žongliranje), se udeležijo večdnevnih pohodov in aktivnosti, se pridružijo naravoslovnemu raziskovalnemu taboru itd. BIC Ljubljana – Gimnazija in veterinarska šola omogoča vpis na program tehniške gimnazije in program veterinarskega tehnika. 

Število vseh dijakov: 560

Število vseh profesorjev: 47

Pozdravljeni!

Na naši šoli smo posebni ljudje, tako dijaki kot profesorji. In živalce mnogih vrst. Smo drugačni od drugih, pogosto v družbi s plazilci, glodavci, štirinožci, in to v prostem času, kdaj tudi med poukom. To, da komu kaj »pokuka« izza rokava ali iz kapuce, pri nas ni nič nenavadnega. Sicer pa, vabimo vas, da se sprehodite skozi našo šolo, se pogovorite z našimi dijaki in učitelji. Videli boste, da imamo tudi več specialnih učilnic, v katerih dijaki izvajajo laboratorijsko delo in se pripravljajo na delo z živalmi. Preko projektnega dela se gimnazijci četrtih letnikov spoznajo z zahtevnejšimi izzivi, s kakršnimi se srečujejo mnogi šele v času študija. Del naloge izvedejo skupaj z zunanjimi mentorji v laboratorijih različnih fakultet in v pomembnih raziskovalnih ustanovah. Z nalogami kandidirajo tudi na različnih razpisih in da je njihovo delo izjemno, pričajo mnoge nagrade. Veterinarske tehnike bomo že drugo leto zapored odpeljali na Ciper na delovno prakso, tečejo pa tudi pogovori o izmenjavi dijakov z Irsko pa o dvotedenski delovni praksi v Italiji. Dijaki obeh programov in učitelji se družimo tudi ob različnih večdnevnih dejavnostih: nekateri na razrednem taboru, drugi pri tretji uri športne vzgoje (na tridnevnem pohodništvu ali gorništvu, smučanju, kolesarjenju in na jahalnem vikendu itd.). Pomembna nam je ljubezen do živali, trudimo se tudi za prijazne in spoštljive odnose med ljudmi. Želimo si, da bi dijaki ob koncu izobraževanja nesli s seboj ne le znanje, ki je danes dosegljivo na vsakem koraku, temveč da bi skozi šolanje doumeli pomen znanja in vrednot.

Marjana Mastinšek-Šuštar, prof. slo., ravnateljica BIC Ljubljana - Gimnazija in veterinarska šola

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

TEHNIŠKA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Program tehniške gimnazije se od splošne gimnazije razlikuje predvsem po strokovnih predmetih biotehnologije, mikrobiologije in laboratorijskih vajah, ki se začnejo izvajati v drugem letniku. Poleg priprave na maturo in pridobitve splošnih znanj dijaki razvijajo tudi naravoslovno-tehniško mišljenje in usvojijo znanja, ki so pomembna predvsem za nadaljevanje študija v naravoslovju. Po uspešno opravljeni splošni maturi se lahko kandidati vpišejo na univerzitetne programe.

VETERINARSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: veterinarski tehnik/veterinarska tehnica

Veterinarski tehniki v času šolanja pridobijo temeljna znanja za opravljanje tehnično-operativnih del v veterinarstvu in živinoreji, zaposlijo se lahko tudi v trgovinah za živali in delajo na področju oskrbe živali. Praktični del usposabljanja poteka v šolski veterinarski ambulanti in v realnih učnih okoljih. V sklopu programa potekajo strokovni moduli: anatomija in fiziologija domačih živali, laboratorijsko delo v veterinarstvu, oskrba živali, veterinarska tehnologija. Po zaključeni poklicni maturi se lahko kandidati vpišejo na višje in visoke strokovne šole, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne programe (predvsem na Veterinarsko fakulteto).

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 01 28 03 700 gvs@bic-lj.si
Zbornica 01 28 03 715
Knjižnica 01 28 03 711
BIC Ljubljana 01 28 07 600 bic@bic-lj.si
TRR: SI56 01100 6030699941

Vodstvo šole

Jasna Kržin Stepišnik

Direktorica BIC Ljubljana

Marjana Mastinšek-Šuštar

Ravnateljica BIC Ljubljana - Gimnazija in veterinarska šola

Lidija Mlinarič

Tajništvo

Uradne ure: vsak dan med 8.00 in 15.00 uro

Uroš Verbovšek

Svetovalna služba

Uradne ure: vsak dan med 7.50 in 14.20 uro

Pia Kovač

Svetovalna služba

Uradne ure: vsak dan med 7.50 in 14.20 uro

vir: https://www.bic-lj.si