Biotehniška šola Rakičan

O šoli

Biotehniška šola Rakičan je bila ustanovljena leta 1938. Danes velja za osrednjo kmetijsko vzgojno-izobraževalno ustanovo na področju Pomurja. Šola se zavzema za vzgajanje in izobraževanje kmetovalcev, ki v šolskem procesu pridobijo strokovna znanja in razvijejo vse tiste spretnosti, ki imajo velik pomen v njihovi nadaljnji poklicni in življenjski poti. Osrednje poslanstvo Biotehniške šole Rakičan je kakovostno izobraževanje mladine in odraslih, raziskovanje in razvijanje podeželja ter podjetništva, kmetijska pridelava ter predelava, pomoč pri varovanju okolja, ohranjanje kmetijskih običajev ter spremljanje in uporaba kmetijskih novosti. Biotehniška šola Rakičan omogoča izobraževanje za kmetijsko-podjetniškega tehnika, gospodarja na podeželju in za pomočnika v biotehniki in oskrbi. Del praktičnega usposabljanja poteka na šolskem posestvu, pod okriljem šole pa deluje tudi Dijaški dom Biotehniške šole Rakičan.

Število maturantov na leto: 13

Število vseh dijakov: 82

Število vseh profesorjev: 17

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: kmetijsko-podjetniški tehnik/kmetijsko-podjetniška tehnica

Srednje strokovno izobraževanje za kmetijsko-podjetniškega tehnika se zaključi s poklicno maturo. V času šolanja dijaki pridobijo teoretična in praktična znanja s področja kmetijskih panog. Spoznajo se s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom, vinogradništvom pa tudi z ekonomijo, podjetništvom in trženjem. Praktični pouk poteka na šolskem posestvu ter na bližnjih kmetijah. Kmetijsko-podjetniški tehnik se lahko zaposli na kmetijah, na področju kmetijske pridelave ter predelave, v kmetijskih prodajalnah in drugih obratih. Šolanje lahko nadaljujejo na višji in visokošolski ravni, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne programe.

GOSPODAR NA PODEŽELJU (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: gospodar/gospodarica na podeželju

Srednje poklicno izobraževanje za gospodarja na podeželju se zaključi z zaključnim izpitom. Dijaki se v času šolanja usposobijo za delo v različnih kmetijskih panogah, za upravljanje kmetijskih in drugih strojev in za vodenje kmetije. Praktični del pouka poteka na šolskem posestvu in pri delodajalcih. Po uspešno zaključenem programu se lahko zaposlijo na področjih kmetijske pridelave in predelave, usmerijo se lahko v varovanje okolja, delo pa lahko opravljajo tudi samostojno. Šolanje lahko nadaljujejo na poklicno-tehniški ravni.

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: pomočnik/pomočnica v biotehniki in oskrbi

Pogoj za vpis v dvoletno nižje poklicno izobraževanje za pomočnika v biotehniki in oskrbi je najmanj sedem dokončanih razredov devetletne ali šest razredov osemletne osnovne šole ali zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem programu. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Po uspešno končanem programu se lahko kandidat zaposli v kmetijskih ter v vrtnarskih ali živilskih obratih. Dela lahko tudi v kuhinjah ali čistilnih servisih. Šolanje lahko nadaljuje na srednje poklicni oz. srednje strokovni ravni.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 02/530-37-50 ali 051-608-300
Računovodstvo 02/530-37-54
Zbornica 02/530-37-55
Knjižnica 02/530-37-50
Info e-mail bsrakican@guest.arnes.si
TRR: SI56 0110 0603 0695 188

Vodstvo šole

Simona Potočnik

Ravnateljica

Robert Janža

Namestnik ravnateljice

Angela Mesarič Tinev

Tajništvo

Uradne ure: vsak dan: 8.00 - 14.00

Barbara Žužek Lackovič

Svetovalna služba

Uradne ure: sreda: 8.00 - 12.00

vir: http://www.solarakican.si/index.php/sl/