ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK - SSI - SMER IZOBRAŽEVANJA

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

Živilsko prehranski tehnik (SSI) pripravlja surovine za pridelavo, izdeluje nove živilske izdelke in nadzoruje kakovost.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Opis programa živilski prehranski tehnik:

Izobraževalni program od mladih zahteva natančnost in domišljijo, saj je pri izdelavi izdelkov to izjemnega pomena. Živilski tehnik izdeluje nove živilske izdelke, delo pa večinoma poteka znotraj laboratorija, kjer testira nove okuse. Poklic vključuje delo v proizvodnji, kjer se preverja kakovost izdelkov od surovine do končnega izdelka.

Živilski prehranski tehnik predstavlja enega izmed bolj zanimivih in raznolikih poklicev. V času trajanja izobraževanja na programu boš pridobil/a znanje s področja:

 • prevzema, skladiščenja in priprave surovin za predelavo;
 • predelave surovin rastlinskega in živalskega izvora;
 • pakiranja in skladiščenja različnih živilskih izdelkov;
 • zagotavljanja in nadzora kakovosti izdelkov;
 • odvzemanja, sprejemanja in priprave vzorcev za laboratorijske analize in teste;
 • opravljanja enostavnih senzoričnih, kemijskih in fizikalnih analiz;
  spremljanja bioprocesa;
 • vzdrževanja in kontrole higiene v proizvodnji;
 • izbire živil in priprave uravnoteženih in zdravih jedilnikov po vnaprej predpisanih normativih;
 • sodelovanja pri razvoju novih izdelkov;
 • varnosti pri delu;
 • komunikacije znotraj svojega poklica.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu:

Po končanem štiriletnem izobraževalnem programu se lahko dijak oziroma dijakinja, ki je uspešno zaključil maturo, vpiše v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Prav tako lahko dijak/inja opravi izpit iz predmeta splošne mature, kar mu omogoča vpis na univerzitetne študijske programe, ki to dopuščajo.

Vpisni pogoji za program živilsko prehranski tehnik:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu živilsko prehranski tehnik:

Po uspešno zaključenem programu se lahko zaposliš v vseh panogah živilske industrije, trgovinah, laboratorijih, prehranskih obratih in restavracijah.

Sorodne smeri

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

Ustanove, ki izvajajo program