ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK - PTI - SMER IZOBRAŽEVANJA

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

Živilsko prehranski tehnik (PTI) pripravlja surovine za pridelavo. Izdeluje tudi nove izdelke in izvaja nadzor nad njihovo kakovostjo.

Število kreditnih točk:

120

Trajanje programa:

2 leto/leti/leta/let

Opis programa živilsko prehranski tehnik (PTI):

Izobraževalni program od mladih zahteva natančnost in domišljijo, saj je pri izdelavi izdelkov to izjemnega pomena. Živilski tehnik izdeluje nove živilske izdelke, delo pa večinoma poteka znotraj laboratorija, kjer testira nove okuse. Poklic vključuje delo v proizvodnji, kjer se preverja kakovost izdelkov od surovine do končnega izdelka.

Živilski prehranski tehnik predstavlja enega izmed bolj zanimivih in raznolikih poklicev. V času trajanja izobraževanja na programu boš pridobil/a znanje s področja:

 • prevzema, skladiščenja in priprave surovin za predelavo;
 • predelave surovin rastlinskega in živalskega izvora;
 • pakiranja in skladiščenja različnih živilskih izdelkov;
 • zagotavljanja in nadzora kakovosti izdelkov;
 • odvzemanja, sprejemanja in priprave vzorcev za laboratorijske analize in teste;
 • opravljanja enostavnih senzoričnih, kemijskih in fizikalnih analiz;
 • spremljanja bioprocesa;
 • vzdrževanja in kontrole higiene v proizvodnji;
 • izbire živil in priprave uravnoteženih in zdravih jedilnikov po vnaprej predpisanih normativih;
 • sodelovanja pri razvoju novih izdelkov;
 • varnosti pri delu;
 • komunikacije znotraj svojega poklica.

 

Nadaljevanje študija po opravljenem programu:

Po končanem štiriletnem izobraževalnem programu se lahko dijak oziroma dijakinja, ki je uspešno zaključil maturo, vpiše v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Prav tako lahko dijak/inja opravi izpit iz predmeta splošne mature, kar mu omogoča vpis na univerzitetne študijske programe, ki to dopuščajo.

Vpisni pogoji za program:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu:

Po uspešno zaključenem programu se lahko zaposliš v vseh panogah živilske industrije, trgovinah, laboratorijih, prehranskih obratih in restavracijah.

Sorodne smeri

ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

Ustanove, ki izvajajo program