ZDRAVSTVENA NEGA - PTI

ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

Zdravstvena nega je program, ki združuje poklica medicinska sestra/ brat in reševalec. Poklic je namenjen vsem, ki želijo pomagati drugim.

Število kreditnih točk:

120

Trajanje programa:

2 leto/leti/leta/let

Opis programa zdravstvena nega:

Program je namenjen nadgrajevanju predhodnega znanja. Izobraževalni program združuje dva poklica, zdravstvenega tehnika/co, to so medicinske sestre in medicinski brati in reševalca/ko. Zdravstveni tehnik/ca je član negovalne skupine in po navodilu zdravnikov in zdravnic izvaja različne postopke in posege. Poklic lahko opravljajo tisti, ki so predani svojemu delu in želijo pomagati drugim. Od bodočih mladih, ki bodo ta poklic opravljali, se pričakujejo nekatere psihofizične lastnosti, kot so ljubezen do ljudi in obzirnost ter dobro telesno zdravje, saj gre za poklic, ki se opravlja v treh izmenah. Poleg strokovnega znanja izobraževalni program ponuja tudi splošno znanje, ki ti bo koristilo kasneje v življenju.

Nadaljevanje študija po programu zdravstvena nega:

Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

Vpisni pogoji za program zdravstvena nega:

Pogoj za vpis je dokončano srednje poklicno izobraževanje z relevantne smeri.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu:

Tehnik zdravstvene nege se lahko zaposli v bolnišnicah in klinikah, zdravstvenih domovih, ambulantah, različnih zavodih ter zdraviliščih, kjer izvaja postopke zdravstvene nege, skrbi za bolne ali zdrave ljudi različnih starostnih skupin in pri tem sodeluje z drugimi zdravstvenimi delavci.

Sorodne smeri

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

Ustanove, ki izvajajo program