WALDORFSKA GIMNAZIJA - GIM - smer izobraževanja

WALDORFSKA GIMNAZIJA – GIM

Waldorfska gimnazija tako kot druge gimnazije bodočega dijaka oz. dijakinjo usposobi za nadaljnjo izobraževalno pot.

Število kreditnih točk:

Trajanje programa:

5 leto/leti/leta/let

Opis programa Waldorfska gimnazija:

Waldorfska gimnazija je tako kot druge gimnazije izobraževalni program, ki bodočega dijaka oziroma dijakinjo usposobi za nadaljnjo izobraževalno pot ter mu ponudi okolje za razvijanje različnih potencialov, kot so znanje, spretnosti, sposobnosti in druge osebne lastnosti, ki jih potrebuje za kasnejši vpis na fakulteto oz. kakovostno opravljanje izbranega dela. Program Waldorfske gimnazije mladim nudi tudi dodatne umetniške in praktične dejavnosti, ki dijaku/inji omogoči čustveno in telesno razvijanje. Vrstni red obravnavane snovi je prilagojen potrebam posameznega dijaka/inje. Posebnost izobraževanja pa je tudi 5-letna izobraževalna oblika. Po opravljenih štirih letih dijak/inja dosega maturitetni standard in takrat se lahko odloči, ali bo maturo opravljal/a ali pa nadaljeval/a šolanje in opravljal/a maturo po petih letih. Del izobraževalnega programa je namenjen tudi praktičnim predmetom, kot so šivanje, obdelovanje bakra, slikanje na svilo, pripravljanje gledaliških iger, knjigoveštvo, tkanje, idr.

Program Waldorfska gimnazija nudi veliko prednosti. V času trajanja gimnazijskega programa boš pridobil/a:

  • teoretično znanje iz različnih področji (geografija, zgodovina, psihologija, filozofija, itd.);
  • osnovno poznavanje znanstvenih vzorcev iz več področji;
  • poznavanje sodobne tehnologije in tehnoloških napredkov;
  • praktično znanje s področja, šivanja, tkanja, dela na kmetiji, zemljemerstva;
  • znanje umetnosti (glasba, likovna umetnost, in druge vrste umetnosti);
  • znanje disciplinarnosti kot pogoj za trandisciplinarno razumevanje svet;
  • boljšo telesno pripravljenost (športna vzgoja);
  • dobre komunikacijske sposobnosti;
  • zmožnost oblikovanja in zagovarjanja lastnega mnenja.

Po opravljeni gimnaziji dijak oziroma dijakinja pridobi znanje, sposobnosti in spretnosti nekognitivnega vidika, kar je ključnega pomena za nadaljnjo življenjsko pot vsakega posameznika.

Nadaljevanje študija po Waldorfski gimnaziji:

Opravljeni program omogoča vpis na univerzitetni študij. Pogoj za nadaljnji vpis je pozitivno opravljena splošna matura.

Pogoji za vpis na Waldorfsko gimnazijo:

Na gimnazijo se lahko vpiše vsak, ki je uspešno zaključil osnovno šolo.

Sorodne smeri

EKONOMSKA GIMNAZIJA – GIM

EKONOMSKA GIMNAZIJA – GIM

TEHNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

TEHNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

KLASIČNA GIMNAZIJA – GIM

KLASIČNA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – PLESNA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – PLESNA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLASBENA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLASBENA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER – GIM

GIMNAZIJA – GIM

GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLEDALIŠČE IN FILM – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLEDALIŠČE IN FILM – GIM

Ustanove, ki izvajajo program