USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL - SSI - smer izobraževanja

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

Ustvarjalec modnih oblačil izdeluje modne kolekcije. Zaposlen je v modnih ateljejih ali trgovinah, kjer opravlja storitev modnega svetovanja.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Opis programa ustvarjalec modnih oblačil:

Izobraževalni program je namenjen tistim dijakom in dijakinjam, ki želijo pridobiti veščine oblikovanja in izdelave oblačil. Mladi, ki se izobražujejo po tem programu, pridobijo znanje za samostojno izdelavo kolekcij ter poznavanje različnih materialov. Program ustvarjalec modnih oblačil je namenjen vsem kreativnim posameznikom, ki bi se radi naučili več o modnem oblikovanju. Izobraževanje se zaključi s samostojno modno revijo dijakinj in dijakov zadnjih letnikov. Pri mladih, ki se odločijo za ta program, je zaželjeno, da so kreativni in imajo občutek za estetiko in skladnost.

Izobraževalni program ti ponudi široko znanje o izdelavi oblačil in materialih. V času trajanja izobraževanja po programu ustvarjalec modnih oblačil boš pridobil/a znanje s področja:

  • samostojnega dela s tekstilom;
  • izdelave kolekcije;
  • samostojnega in varnega dela s tekstilnimi napravami in stroji, ki jih potrebuješ za kakovostno opravljanje svojega dela;
  • pravilne izbire tekstilnih materialov za ustvarjanje oblačil;
  • kreativnega mišljenja in estetike;
  • popravila in vzdrževanja oblačil in tekstila;
  • komuniciranja znotraj svojega poklica in dela v skupini;
  • osnov podjetništva in promocije;
  • varnosti pri delu.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu ustvarjalec modnih oblačil:

Po končanem programu ima dijak oziroma dijakinja opravljeno poklicno maturo. Z uspešno opravljeno poklicno maturo se lahko vpiše v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Prav tako ima možnost opravljanja dodatnega izpita iz splošne mature, kar omogoča vpis na univerzitetne študijske programe.

Vpisni pogoji za program ustvarjalec modnih oblačil:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu ustvarjalec modnih oblačil:

Ustvarjalec modnih oblačil se lahko zaposli v modnih ateljejih, v obrtnih delavnicah, v trgovskih centrih ali drugih trgovinah z oblačili. Možna je zaposlitev v konfekcijski ali tekstilni industriji, v popravljalnicah oblačil, v pralnicah in kemičnih čistilnicah. Možna je tudi samozaposlitev.

Sorodne smeri

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

Ustanove, ki izvajajo program