USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL - SSI - smer izobraževanja

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

Ustvarjalec modnih oblačil izdeluje modne kolekcije. Zaposlen je v modnih ateljejih ali trgovinah, kjer opravlja storitev modnega svetovanja.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Opis programa ustvarjalec modnih oblačil:

Izobraževalni program je namenjen tistim dijakom in dijakinjam, ki želijo pridobiti veščine oblikovanja in izdelave oblačil. Mladi, ki se izobražujejo po tem programu, pridobijo znanje za samostojno izdelavo kolekcij ter poznavanje različnih materialov. Program ustvarjalec modnih oblačil je namenjen vsem kreativnim posameznikom, ki bi se radi naučili več o modnem oblikovanju. Izobraževanje se zaključi s samostojno modno revijo dijakinj in dijakov zadnjih letnikov. Pri mladih, ki se odločijo za ta program, je zaželjeno, da so kreativni in imajo občutek za estetiko in skladnost.

Izobraževalni program ti ponudi široko znanje o izdelavi oblačil in materialih. V času trajanja izobraževanja po programu ustvarjalec modnih oblačil boš pridobil/a znanje s področja:

  • samostojnega dela s tekstilom;
  • izdelave kolekcije;
  • samostojnega in varnega dela s tekstilnimi napravami in stroji, ki jih potrebuješ za kakovostno opravljanje svojega dela;
  • pravilne izbire tekstilnih materialov za ustvarjanje oblačil;
  • kreativnega mišljenja in estetike;
  • popravila in vzdrževanja oblačil in tekstila;
  • komuniciranja znotraj svojega poklica in dela v skupini;
  • osnov podjetništva in promocije;
  • varnosti pri delu.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu ustvarjalec modnih oblačil:

Po končanem programu ima dijak oziroma dijakinja opravljeno poklicno maturo. Z uspešno opravljeno poklicno maturo se lahko vpiše v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Prav tako ima možnost opravljanja dodatnega izpita iz splošne mature, kar omogoča vpis na univerzitetne študijske programe.

Vpisni pogoji za program ustvarjalec modnih oblačil:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu ustvarjalec modnih oblačil:

Ustvarjalec modnih oblačil se lahko zaposli v modnih ateljejih, v obrtnih delavnicah, v trgovskih centrih ali drugih trgovinah z oblačili. Možna je zaposlitev v konfekcijski ali tekstilni industriji, v popravljalnicah oblačil, v pralnicah in kemičnih čistilnicah. Možna je tudi samozaposlitev.

Sorodne smeri

ELEKTROTEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

GEOTEHNIK – SSI

GEOTEHNIK – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

Ustanove, ki izvajajo program