USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL - PTI - smer izobraževanja

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

Ustvarjalec modnih oblačil izdeluje modne kolekcije. Zaposlen je v modnih ateljejih ali trgovinah, kjer opravlja storitev modnega svetovanja.

Število kreditnih točk:

120

Trajanje programa:

2 leto/leti/leta/let

Opis programa ustvarjalec modnih oblačil:

Izobraževalni program je namenjen tistim dijakom in dijakinjam, ki želijo pridobiti veščine oblikovanja in izdelave oblačil. Mladi, ki se izobražujejo po tem programu, pridobijo znanje za samostojno izdelavo kolekcij ter poznavanje različnih materialov. Program ustvarjalec modnih oblačil je namenjen vsem kreativnim posameznikom, ki bi se radi naučili več o modnem oblikovanju. Izobraževanje se zaključi s samostojno modno revijo dijakinj in dijakov zadnjih letnikov. Pri mladih, ki se odločijo za ta program, je zaželjeno, da so kreativni in imajo občutek za estetiko in skladnost.

Izobraževalni program ti ponudi široko znanje o izdelavi oblačil in materialih. V času trajanja izobraževanja po programu ustvarjalec modnih oblačil boš pridobil/a znanje s področja:

  • samostojnega dela s tekstilom;
  • izdelave kolekcije;
  • samostojnega in varnega dela s tekstilnimi napravami in stroji, ki jih potrebuješ za kakovostno opravljanje svojega dela;
  • pravilne izbire tekstilnih materialov za ustvarjanje oblačil;
  • kreativnega mišljenja in estetike;
  • popravila in vzdrževanja oblačil in tekstila;
  • komuniciranja znotraj svojega poklica in dela v skupini;
  • osnov podjetništva in promocije;
  • varnosti pri delu.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu ustvarjalec modnih oblačil:

Po končanem programu ima dijak oziroma dijakinja opravljeno poklicno maturo. Z uspešno opravljeno poklicno maturo se lahko vpiše v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Prav tako ima možnost opravljanja dodatnega izpita iz predmeta splošne mature, kar omogoča vpis na univerzitetne študijske programe.

Vpisni pogoji za program ustvarjalec modnih oblačil:

Pogoj za vpis v program je uspešno zaključena srednje poklicna izobrazba ali pridobitev enakovredne izobrazbe po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu ustvarjalec modnih oblačil:

Ustvarjalec modnih oblačil se lahko zaposli v modnih ateljejih, v obrtnih delavnicah, v trgovskih centrih ali drugih trgovinah z oblačili. Možna je zaposlitev v konfekcijski ali tekstilni industriji, v popravljalnicah oblačil, v pralnicah in kemičnih čistilnicah. Možna je tudi samozaposlitev.

Sorodne smeri

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

Ustanove, ki izvajajo program