UPRAVLJALEC GRADBENE MEHANIZACIJE - SPI - smer izobraževanja

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

Upravljalec težke gradbene mehanizacije upravlja delovne stroje, kot so viličar, bager buldožer ter skrbi za transport materiala po gradbišču.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Opis programa upravljalec težke gradbene mehanizacije:

Upravljalec težke gradbene mehanizacije zna dobro organizirati in izvesti delo, ki vključuje upravljanje z gradbenimi stroji, kot so bager, buldožer, nakladalec in greder. Svoje delo opravlja na gradbišču. Dobro pozna delovanje in vzdrževalna dela večine gradbenih strojev. Delo je primerno za vse mlade, ki jih zanima delo na gradbišču, v betonarnah in asfaltnih bazah. Prav tako je delo primerno za vse dijake in dijakinje, ki se želijo naučiti več o horizontalnem in vertikalnem transportu na gradbišču.

Delo upravljalca težke gradbene mehanizacije vključuje teoretično in praktično znanje. V času trajanja izobraževanja na programu upravljalec težke gradbene mehanizacije boš pridobil/a znanje s področja:

 • potrebne dokumentacije za uporabo delovnih strojev;
 • uporabe goriv in mazil za stroje;
 • horizontalnega in vertikalnega transporta;
 • izvajanja rušilnih del;
 • gradbenih del, kot so nasipanje, razprostiranje, izravnavanje in utrjevanje delovne podlage;
 • uporabe gradbnih orodij in strojev, ki jih potrebuješ za svoje delo;
 • racionalne rabe časa, energije in materialov;
 • varnosti pri delu;
 • varovanja okolja;
 • preventivnih vzdrževalnih del;
 • osnovnega popravljanja gradbenih strojev.

Tekom triletnega izobraževanja je potrebno opraviti tudi praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu upravljalec težke gradbene mehanizacije:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega poslovodskega ali mojstrskega izpita.

Vpisni pogoji za program upravljalec težke gradbene mehanizacije:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu upravljalec težke gradbene mehanizacije:

Po uspešno zaključenem programu se lahko zaposliš kot izvajalec gradbenih del, kar vključuje gradnjo različnih objektov in stavb, izkope in urejanje terena. Delo lahko opravljaš tudi v kamnolomih, separacijah, asfaltnih bazah in obratih s proizvodnjo gradbenih materialov. Obstaja tudi možnost samozaposlitev.

Sorodne smeri

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

METALURG – SPI

METALURG – SPI

STEKLAR – SPI

STEKLAR – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

TESAR – SPI

TESAR – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

GOZDAR – SPI

GOZDAR – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

TAPETNIK – SPI

TAPETNIK – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

CVETLIČAR – SPI

CVETLIČAR – SPI

MEHATRONIK OPERATER – SPI

MEHATRONIK OPERATER – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

ELEKTRIKAR – SPI

ELEKTRIKAR – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

Ustanove, ki izvajajo program