UMETNIŠKA GIMNAZIJA - GLEDALIŠČE IN FILM - GIM - smer izobraževanja

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLEDALIŠČE IN FILM – GIM

Umetniška gimnazija - gledališče in film je namenjena vsem dijakom, ki jih zanima gledališče in film kot pomemben del splošne izobrazbe.

Število kreditnih točk:

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Opis programa umetniška gimnazija – gledališče in film:

Izobraževalni program umetniške gimnazije – smer gledališče in film je namenjen vsem dijakom in dijakinjam, ki jih zanima gledališče in film kot pomemben del splošne izobrazbe. Program mladim poleg splošnega znanja za uspešno opravljanje mature nudi tudi znanja iz uprizoritvenih umetnosti in filma, umetniške izkušnje, ustvarjalna doživetja itd. Dijake/inje spodbuja k ustvarjalnosti ter razvija njihove sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v gledaliških in filmskih poklicih ter v življenju nasploh.

Nadaljevanje študija po programu umetniška gimnazija – gledališče in film:

Opravljen program omogoča vpis na univerzitetni študij. Pogoj za nadaljnji vpis je uspešno opravljena matura.

Pogoji za vpis na program umetniška gimnazija – gledališče in film:

Vpiše se lahko vsak posameznik, ki ima opravljeno osnovno šolo in je uspešno opravil preizkus igralske nadarjenosti.

Sorodne smeri

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLASBENA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLASBENA SMER – GIM

KLASIČNA GIMNAZIJA – GIM

KLASIČNA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER – GIM

EKONOMSKA GIMNAZIJA – GIM

EKONOMSKA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

WALDORFSKA GIMNAZIJA – GIM

WALDORFSKA GIMNAZIJA – GIM

TEHNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

TEHNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

GIMNAZIJA – GIM

GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – PLESNA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – PLESNA SMER – GIM

Ustanove, ki izvajajo program