UMETNIŠKA GIMNAZIJA - PLESNA SMER - GIM - smer izobraževanja

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – PLESNA SMER – GIM

Umetniška gimnazija - plesna smer je namenjena vsem, ki želijo poleg splošnega znanja pridobiti tudi strokovno znanje iz plesa.

Število kreditnih točk:

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Opis programa umetniška gimnazija – plesna smer:

Izobraževalni program je namenjen vsem ljubiteljem plesa, ki bi radi na tem področju pridobili tudi dodatno strokovno znanje. Plesna smer vključuje dve podsmeri – sodobni ples in balet. Izobraževalni program poleg strokovnega izobraževanja na plesnem področju dijaka oziroma dijakinjo pripravi tudi na opravljanje splošne mature, ki je pogoj za nadaljnji vpis v univerzitetne študijske programe. Izobraževalni program vključuje teoretični in praktični pouk.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu umetniška gimnazija – plesna smer:

Opravljeni program omogoča vpis na univerzitetni študij. Pogoj za nadaljnji vpis je uspešno opravljena splošna matura.

Pogoji za vpis na program umetniška gimnazija – plesna smer:

Vpiše se lahko vsak, ki ima opravljeno osnovno šolo in je uspešno opravil preizkus plesne nadarjenosti.

Preizkus plesne nadarjenosti je sestavljen iz:

  • plesne vaje (vodi jo plesni pedagog in je namenjena ocenitvi osnovnega plesno-tehničnega predznanja);
  • predstavitve kratke kompozicije ali koreografije brez glasbene spremljave, ki jo pripravi kandidat sam in traja približno 2 minuti (z njo se preverja sposobnost interpretacije);
  • krajše improvizacije, ki jo pripravi kandidat na preizkusu po navodilih komisije (z njo se ugotavlja stopnja lastne ustvarjalnosti).

Sorodne smeri

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

EKONOMSKA GIMNAZIJA – GIM

EKONOMSKA GIMNAZIJA – GIM

WALDORFSKA GIMNAZIJA – GIM

WALDORFSKA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLEDALIŠČE IN FILM – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLEDALIŠČE IN FILM – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLASBENA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLASBENA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER – GIM

GIMNAZIJA – GIM

GIMNAZIJA – GIM

KLASIČNA GIMNAZIJA – GIM

KLASIČNA GIMNAZIJA – GIM

TEHNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

TEHNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

Ustanove, ki izvajajo program