UMETNIŠKA GIMNAZIJA - LIKOVNA SMER - GIM - smer izobraževanja

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER – GIM

Umetniška gimnazija - likovna smer je namenjena vsem, ki želijo poleg splošnega znanja pridobiti tudi znanje s področja likovne umetnosti.

Število kreditnih točk:

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Opis programa umetniška gimnazija – likovna smer:

Izobraževalni program umetniška smer – likovna smer poleg strokovnega izobraževanja na likovnem področju dijaka oz. dijakinjo pripravi tudi na opravljanje splošne mature, ki je pogoj za nadaljnji vpis v univerzitetne študijske programe. Program spodbuja razvijanje kreativnega razmišljanja, ročnih spretnosti in drugih veščin, ki jih dijak/inja potrebuje za uspešno opravljanje svojega poklica. Poleg osnovnih predmetov, kot sta slovenščina in matematika, umetniška gimnazija vključuje tudi strokovne predmete, kot so risanje in slikanje, likovna teorija, umetnostna zgodovina, predstavitvene tehnike, bivalna kultura, plastično oblikovanje idr.

Nadaljevanje študija po programu umetniška gimnazija – likovna smer:

Opravljeni program omogoča vpis na univerzitetni študij. Pogoj za nadaljnji vpis je uspešno opravljena splošna matura.

Pogoji za vpis na program umetniška gimnazija – likovna smer:

Vpiše se lahko vsak, ki ima opravljeno osnovno šolo in je uspešno opravil preizkus likovne nadarjenosti.

Preizkus likovne nadarjenosti je sestavljen iz:

  • risanja po modelu;
  • preizkusa likovne ustvarjalnosti;
  • ploskovno-barvnega preizkusa;
  • konstrukcijsko-prostorskega preizkusa.

Sorodne smeri

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLASBENA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLASBENA SMER – GIM

KLASIČNA GIMNAZIJA – GIM

KLASIČNA GIMNAZIJA – GIM

GIMNAZIJA – GIM

GIMNAZIJA – GIM

TEHNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

TEHNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

WALDORFSKA GIMNAZIJA – GIM

WALDORFSKA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – PLESNA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – PLESNA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLEDALIŠČE IN FILM – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLEDALIŠČE IN FILM – GIM

EKONOMSKA GIMNAZIJA – GIM

EKONOMSKA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

Ustanove, ki izvajajo program