UMETNIŠKA GIMNAZIJA - GLASBENA SMER - GIM - SMER IZOBRAŽEVANJA

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLASBENA SMER – GIM

Umetniška gimnazija - glasbena smer poleg splošnega znanja ponuja tudi strokovno znanje glasbe. Pouk se izvaja na različnih inštrumentih.

Število kreditnih točk:

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Opis programa umetniška gimnazija – glasbena smer:

Izobraževalni program umetniška gimnazija – glasbena smer poleg strokovnega izobraževanja na glasbenem področju dijaka oziroma dijakinjo pripravi tudi na opravljanje splošne mature, ki je pogoj za nadaljnji vpis v univerzitetne študijske programe. Program je namenjen vsem mladim glasbenikom, ki želijo svoje znanje strokovno nadgraditi. Pouk se izvaja na različnih inštrumentih, kot so klavir, orgle, tolkala, kitara, harfa, harmonika, violina, viola, violončelo, kontrabas, rog, trobenta, pozavna, evfonij, tuba, flavta, oboa, klarinet, fagot, saksofon, čembalo, citre in petje.

Nadaljevanje študija po programu umetniška gimnazija – glasbena smer:

Opravljen program omogoča vpis na univerzitetni študij. Pogoj za nadaljnji vpis je uspešno opravljena splošna matura.

Pogoji za vpis na program umetniška gimnazija – glasbena smer:

Vpiše se lahko vsak posameznik, ki ima opravljeno osnovno šolo in je uspešno opravil preizkus glasbene nadarjenosti.

Sorodne smeri

GIMNAZIJA – GIM

GIMNAZIJA – GIM

TEHNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

TEHNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – PLESNA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – PLESNA SMER – GIM

KLASIČNA GIMNAZIJA – GIM

KLASIČNA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

WALDORFSKA GIMNAZIJA – GIM

WALDORFSKA GIMNAZIJA – GIM

EKONOMSKA GIMNAZIJA – GIM

EKONOMSKA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLEDALIŠČE IN FILM – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLEDALIŠČE IN FILM – GIM

Ustanove, ki izvajajo program