Umetniška gimnazija

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

Umetniška gimnazija je namenjena vsem, ki želijo poleg splošnega znanja pridobiti tudi strokovno znanje iz izbranega umetniškega področja.

Število kreditnih točk:

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Opis program umetniška gimnazija:

Izobraževalni program je namenjen vsem dijakom in dijakinjam, ki želijo poleg splošnega znanja potrebnega za opravljanje splošne mature pridobiti tudi strokovno znanje iz izbranega umetniškega področja.

Umetniška gimnazija ponuja veliko možnosti. Izobraževalni program omogoča različne smeri:

  • smer ples (balet ali sodobni ples);
  • likovna smer;
  • glasbena smer;
  • gledališče in film;
  • glasba in ples.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu umetniška gimnazija:

Uspešno zaključeni program omogoča vpis na univerzitetni študij. Pogoj za nadaljnji vpis je uspešno opravljena matura.

Vpisni pogoji:

Na program se lahko vpiše vsak, ki je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in opravil preizkus nadarjenosti iz izbrane umetniške smeri.

Sorodne smeri

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER – GIM

KLASIČNA GIMNAZIJA – GIM

KLASIČNA GIMNAZIJA – GIM

GIMNAZIJA – GIM

GIMNAZIJA – GIM

WALDORFSKA GIMNAZIJA – GIM

WALDORFSKA GIMNAZIJA – GIM

EKONOMSKA GIMNAZIJA – GIM

EKONOMSKA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLASBENA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLASBENA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLEDALIŠČE IN FILM – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLEDALIŠČE IN FILM – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – PLESNA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – PLESNA SMER – GIM

TEHNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

TEHNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

Ustanove, ki izvajajo program