TEHNIŠKA GIMNAZIJA - GIM - SMER IZOBRAŽEVANJA

TEHNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

Tehniška gimnazija je strokovna gimnazija, ki dijake pripravlja na nadaljnji univerzitetni ali visokošolski študij s področja tehnike.

Število kreditnih točk:

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Potek dela:

Gimnazija je izobraževalni program, ki dijake pripravlja na nadaljevanje izobraževanja, spodbuja ustvarjalnost in razvija spretnosti, ki jih bo dijak potreboval v prihodnosti. Program zagotavlja široko splošno izobrazbo, ki temelji na interdisciplinarnem povezovanju. Gimnazijski program spodbuja razvoj lastnega pogleda na svet in razvoj osebnostnih področjih.

Opis programa tehniška gimnazija:

Posebnost tehniške gimnazije je usmerjenost v razvijanje tehniškega mišljenja. Dijaki v času šolanja razvijajo interes za področje tehnike, se učijo uporabe različnih virov, razvijajo ustvarjalno in kritično mišljenje, se učijo povezav med naravoslovjem, tehniko in družbo, se učijo tujih jezikov in se učijo drugih znanj, ki jim bodo pomagala, da bodo postali odgovorni člani družbe.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu tehniška gimnazija:

Opravljeni program omogoča vpis na univerzitetni študij. Pogoj za nadaljnji vpis je pozitivno opravljena splošna matura.

Vpisni pogoji za program tehniška gimnazija:

Na gimnazijo se lahko vpiše vsak, ki je uspešno zaključil osnovno šolo.

Sorodne smeri

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

GIMNAZIJA – GIM

GIMNAZIJA – GIM

KLASIČNA GIMNAZIJA – GIM

KLASIČNA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLEDALIŠČE IN FILM – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLEDALIŠČE IN FILM – GIM

EKONOMSKA GIMNAZIJA – GIM

EKONOMSKA GIMNAZIJA – GIM

WALDORFSKA GIMNAZIJA – GIM

WALDORFSKA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLASBENA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLASBENA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – PLESNA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – PLESNA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER – GIM

Ustanove, ki izvajajo program