TEHNIK VAROVANJA - PTI - SMER IZOBRAŽEVANJA

TEHNIK VAROVANJA – PTI

Tehnik varovanja izvaja naloge, ki vključujejo varovanje objektov, premoženj, prodajnih mest, izvajanje intervencij in telesno straženje oseb.

Število kreditnih točk:

120

Trajanje programa:

2 leto/leti/leta/let

Tehnik varovanja – cilji programa:

 • varovanje oseb, premoženja in objektov, sposobnost ocene varnostne situacije (izračun ocene ogroženosti);
 • izvedba varnostne storitve na podlagi ustrezne dokumentacije;
 • sposobnost odprave varnostnih pomanjkljivosti in reševanje problemov;
 • varovanje dokumentacije, podatkov, proizvodnih tehnologij, računalniških centrov z uporabo sodobnih oblik in metod tehničnega varovanja;
 • opravljanje varnostno receptorskih del v različnih institucijah (domovi za starejše občane, šole, vrtci, bolnišnice);
 • sposobnost ukrepanja v primerih naravnih nesreč ali drugih nesreč;
 • izvajanje varovanja z uporabo opreme, alarmnih, protipožarnih in drugih varnostnih naprav ter pripomočkov za tehnično varovanje;
 • sposobnost načrtovanja sistemov tehničnega varovanja območij posebnega varnostnega pomena (sodišča, letališča, nepremičnine, objekti, trgovine, premični objekti);
 • uporaba samoobrambnih veščin, opravljanje lažjih postopkov z uporabo pooblastil;
 • komunikacija s strankami, sodelavci in ekipno sodelovanje in reševanje problemov;
 • spoštljiv odnos do sodelavcev, partnerjev in strank, še posebno do ranljivejših skupin;
 • opravljanje varovanja z uporabo računalniških programov ter sodobno tehnologijo;
 • uporaba ukrepov za zmanjševanje ogroženosti nacionalno varnostnega sistema Republike Slovenije;
 • razumevanje podjetniškega procesa, poslovnega načrta, finančnega poslovanja, sposobnost obvladovanja stroškov in kalkulacij;
 • razumna uporaba sredstev in pripomočkov za varno delo ter razporejanje kadrovskih virov.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu tehnik varovanja:

Izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja končan z opravljeno maturo omogoča nadaljnji vpis v študijski program višjega in visokega strokovnega izobraževanja; dodatno opravljen izpit iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program, ki tako možnost dopušča.

Vpisni pogoji za program tehnik varovanja:

Vpis v izobraževalni program je možen z uspešno zaključenim programom srednjega poklicnega izobraževanja ali enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu tehnik varovanja:

Zaposlitev je možna v različnih ustanovah – v domovih za starejše občane, sodiščih, gledališčih, šolah, vrtcih ali v podjetjih, ki delujejo na področju zasebnega varovanja.

Sorodne smeri

GRADBENI TEHNIK – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

Ustanove, ki izvajajo program

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.