TEHNIK STEKLARSTVA - SSI - SMER IZOBRAŽEVANJA

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

Tehnik steklarstva pripravlja zmesi za steklo in se ukvarja z načrtovanjem, izdelovanjem, dodelovanjem ter prodajo steklenih izdelkov.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Tehnik steklarstva – cilji programa:

  • natančnost pri pripravi zmesi za steklo;
  • ustrezna uporaba strojev, orodij in naprav ter vzdrževanje le-teh;
  • sposobnost načrtovanja, izdelave in dodelave steklenih izdelkov ali kolekcije ob upoštevanju likovnoteoretičnih zakonitosti;
  • uspešnost pri trženju izdelkov in storitev;
  • zagotavljanje kakovosti kvalitete surovin, zmesi in izdelkov.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu tehnik steklarstva:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višjega in visokega strokovnega izobraževanja; dodatno opravljen izpit iz splošne mature pa omogoča tudi vpis na ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji za program tehnik steklarstva:

Vpis v izobraževalni program je možen za posameznika, ki je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu tehnik steklarstva:

Tehnik steklarstva se lahko zaposli v steklarskih delavnicah, obrtnih delavnicah in podjetjih s področja stavbnega steklarstva ter v steklarski industriji.

Sorodne smeri

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK  – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

Ustanove, ki izvajajo program