TEHNIK STEKLARSTVA - PTI - SMER IZOBRAŽEVANJA

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

Tehnik steklarstva pripravlja zmesi za steklo in se ukvarja z načrtovanjem, izdelovanjem, dodelovanjem ter prodajo steklenih izdelkov.

Število kreditnih točk:

120

Trajanje programa:

2 leto/leti/leta/let

Tehnik steklarstva – cilji programa:

  • natančnost pri pripravi zmesi za steklo;
  • ustrezna uporaba strojev, orodij in naprav ter vzdrževanje le-teh;
  • sposobnost načrtovanja, izdelave in dodelave steklenih izdelkov ali kolekcije ob upoštevanju likovnoteoretičnih zakonitosti;
  • uspešnost pri trženju izdelkov in storitev;
  • zagotavljanje kakovosti kvalitete surovin, zmesi in izdelkov.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu tehnik steklarstva:

Izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja končan z opravljeno maturo omogoča nadaljnji vpis v študijski program višjega in visokega strokovnega izobraževanja; dodatno opravljen izpit iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program, ki tako možnost dopušča.

Vpisni pogoji za program tehnik steklarstva:

Vpis v izobraževalni program je možen z uspešno zaključenim programom srednjega poklicnega izobraževanja ali enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

 

Delo in zaposlitev po opravljenem programu tehnik steklarstva:

Tehnik steklarstva se lahko zaposli v steklarskih delavnicah, obrtnih delavnicah in podjetjih s področja stavbnega steklarstva ter v steklarski industriji.

Sorodne smeri

ELEKTROTEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

Ustanove, ki izvajajo program

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.