TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - SSI - SMER IZOBRAŽEVANJA

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI

Tehnik računalništva se ukvarja s programiranjem, izdelavo spletnih stran, mobilnih aplikacij in nameščanjem multimedijske opreme.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Tehnik računalništva – cilji programa:

  • urejanje tehnične dokumentacije po predpisanih navodilih in z uporabo IKT;
  • organiziranost na strokovnem področju;
  • nameščanje multimedijske opreme, programiranje preprostih aplikacij na programirljivih napravah;
  • nudenje podpore uporabnikom pri uporabi programske opreme;
  • posodabljanje potrebnih nastavitev operacijskega sistema;
  • montaža, sestavljanje, odpravljanje napak in vzdrževanje računalniške strojne opreme;
  • nameščanje različnih vrst električnih in komunikacijskih inštalacij, priključevanje in vzdrževanje le-teh;
  • pridobitev znanja o povezovanju elementov električnih inštalacij in izbiranju ter priklapljanju električnih zaščit.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu tehnik računalništva:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višjega in visokega strokovnega izobraževanja; dodatno opravljen izpit iz splošne mature pa omogoča tudi vpis na ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji v program tehnik računalništva:

Vpis v izobraževalni program je možen za posameznika, ki je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu tehnik računalništva:

Zaposlitev tehnika računalništva je mogoča na področju vzpostavitve in vzdrževanja lokalnih računalniških omrežij in povezav, informacijskih sistemov ter na področju načrtovanja in izdelave računalniških programov. Področja zaposlitve so odvisna od izbranega modula izobraževanja.

Sorodne smeri

GEOTEHNIK – SSI

GEOTEHNIK – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK  – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

Ustanove, ki izvajajo program