TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - PTI - SMER IZOBRAŽEVANJA

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

Tehnik računalništva se ukvarja s programiranjem, izdelavo spletnih stran, mobilnih aplikacij in nameščanjem multimedijske opreme.

Število kreditnih točk:

120

Trajanje programa:

2 leto/leti/leta/let

Tehnik računalništva – cilji programa:

  • urejanje tehnične dokumentacije po predpisanih navodilih in z uporabo IKT;
  • organiziranost na strokovnem področju;
  • nameščanje multimedijske opreme, programiranje preprostih aplikacij na programirljivih napravah;
  • nudenje podpore uporabnikom pri uporabi programske opreme;
  • posodabljanje potrebnih nastavitev operacijskega sistema;
  • montaža, sestavljanje, odpravljanje napak in vzdrževanje računalniške strojne opreme;
  • nameščanje različnih vrst električnih in komunikacijskih inštalacij, priključevanje in vzdrževanje le-teh;
  • pridobitev znanja o povezovanju elementov električnih inštalacij in izbiranju ter priklapljanju električnih zaščit.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu tehnik računalništva:

Izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja končan z opravljeno maturo omogoča nadaljnji vpis v študijski program višjega in visokega strokovnega izobraževanja; dodatno opravljen izpit iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program, ki tako možnost dopušča.

Vpisni pogoji v program tehnik računalništva:

Vpis v izobraževalni program je možen z uspešno zaključenim programom srednjega poklicnega izobraževanja ali enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu tehnik računalništva:

Zaposlitev tehnika računalništva je mogoča na področju vzpostavitve in vzdrževanja lokalnih računalniških omrežij in povezav, informacijskih sistemov ter na področju načrtovanja in izdelave računalniških programov. Področja zaposlitve so odvisna od izbranega modula izobraževanja.

Sorodne smeri

STROJNI TEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

Ustanove, ki izvajajo program