TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - PT - SMER IZOBRAŽEVANJA

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PT

Tehnik računalništva se ukvarja s programiranjem, izdelavo spletnih stran, mobilnih aplikacij in nameščanjem multimedijske opreme.

Število kreditnih točk:

60

Trajanje programa:

1 leto/leti/leta/let

Tehnik računalništva – cilji programa:

  • urejanje tehnične dokumentacije po predpisanih navodilih in z uporabo IKT;
  • organiziranost na strokovnem področju;
  • nameščanje multimedijske opreme, programiranje preprostih aplikacij na programirljivih napravah;
  • nudenje podpore uporabnikom pri uporabi programske opreme;
  • posodabljanje potrebnih nastavitev operacijskega sistema;
  • montaža, sestavljanje, odpravljanje napak in vzdrževanje računalniške strojne opreme;
  • nameščanje različnih vrst električnih in komunikacijskih inštalacij, priključevanje in vzdrževanje le-teh;
  • pridobitev znanja o povezovanju elementov električnih inštalacij in izbiranju ter priklapljanju električnih zaščit.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu tehnik računalništva:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višje in strokovne izobrazbe; z dodatno opravljenim izpitom iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program.

 

Vpisni pogoji v program tehnik računalništva:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno zaključen četrti letnik gimnazije ali uspešno zaključen izobraževalni program srednje strokovne izobrazbe.

 

Delo in zaposlitev po končanem programu tehnik računalništva:

Zaposlitev tehnika računalništva je mogoča na področju vzpostavitve in vzdrževanja lokalnih računalniških omrežij in povezav, informacijskih sistemov ter na področju načrtovanja in izdelave računalniških programov. Področja zaposlitve so odvisna od izbranega modula izobraževanja.

Sorodne smeri

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – PT

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – PT

PREDŠOLSKA VZGOJA – PT

PREDŠOLSKA VZGOJA – PT

EKONOMSKI TEHNIK – PT

EKONOMSKI TEHNIK – PT

Ustanove, ki izvajajo program

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.