TEHNIK MEHATRONIKE - PTI - SMER IZOBRAŽEVANJA

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

Tehnik mehatronike dela na področju montaže, vzdrževanja, preverjanja in zagona mehatronskih sistemov, krmilnikov, senzorjev in izvajalcev.

Število kreditnih točk:

120

Trajanje programa:

2 leto/leti/leta/let

Po koncu programa tehnik mehatronike boš usposobljen/a za:

 • uporabo in razumevanje tehniškega načrta;
 • uporabo informacijskega sistema pri tehnološkem procesu;
 • avtomatiziranje tehnološkega procesa in vzdrževanje tehnološkega sistema;
 • določanje obremenitve in nosilnosti konstrukcijskega elementa;
 • uporabo mehanskih in hidravličnih elementov in električnih naprav;
 • gradnjo mehatronskega sistema in planiranje montaž in demontaž mehatronskega sistema;
 • diagnosticiranje napake in enostavnih popravil mehatronskega sistema;
 • programiranje aplikacij v različnih programskih jezikih;
 • povezovanje informacijskega sistema s proizvodnimi procesi;
 • vzdrževanje opreme in aplikacije na nivoju povezave informacijskih sistemov s proizvodnim procesom;
 • projektiranje regulacij in krmiljenj, načrtovanje hidravličnih in pnevmatičnih krmilij;
 • načrtovanje in uporabo digitalnega vezja, PLC krmilnika, mikrokontrolerja in elementov senzorike.

Nadaljevanje študija po programu tehnik mehatronike:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višje in strokovne izobrazbe; z dodatno opravljenim izpitom iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji za program tehnik mehatronike:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno zaključena srednje poklicna izobrazba in pridobitev naziva: elektrikar energetik, elektrikar, elektrikar elektronik, računalničar, mehatronik operater, avtomehanik, avtoserviser ali pridobitev drugega naziva srednje poklicne izobrazbe ali pridobitev enakovredne izobrazbe po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu tehnik mehatronike:

Zaposlitev je možna v obrti ali industriji z industrijskimi procesi, v obrti ali industriji, kjer se ukvarjajo z avtomatizacijo proizvodnih procesov, v delovnih obratih pri modifikaciji in vzdrževanju proizvodnih naprav in linij.

Sorodne smeri

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

Ustanove, ki izvajajo program