POMOŽNI ADMINISTRATOR - NPI - SMER IZOBRAŽEVANJA

POMOŽNI ADMINISTRATOR – NPI

Pomožni administrator opravlja različna dela, kot so prevzem in pregled pošte, sprejemanje klicev ter vodenje knjigovodske evidence.

Število kreditnih točk:

120

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Pomožni administrator opravlja različna dela, kot so prevzem in pregled pošte, sprejemanje klicev ter vodenje knjigovodske evidence.

 

Pomožni administrator je po končanem programu usposobljen za:

  • rabo informacijske in pisarniške tehnologije;
  • uporabo desetprstnega tipkanja pri pisanju tekstov ali po nareku;
  • varstvo podatkov z arhivskim gradivom;
  • razvijanje pozitivnega odnosa tako do delovnega okolja kot do sodelavcev;
  • vedenje v skladu s pravili sodobne pravne države in družbenimi zakonitostmi;
  • pripravo prezentacij z uporabo programske opreme in komuniciranje prek elektronskih medijev;
  • izpolnjevanje obrazcev z delovnega okolja ter pisanje sklepov in vabil.

Nadaljevanje študija za program pomožni administrator:

Po zaključenem izobraževalnemu programu nižjega poklicnega izobraževanje je mogoč vpis v izobraževalne programe srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja.

Vpisni pogoji v program pomožni administrator:

Vpis v izobraževalni program je možen, če je zaključen najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole, zaključena osnovnošolska obveznost ali končano osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenemu izobraževalnemu programu z nižjim izobrazbenim okvirom.

Delo in zaposlitev po končanem programu:

Po končanem programu se pomožni administrator lahko zaposli v javni upravi, društvih, podjetjih in v zasebnem sektorju, v tajništvu, kadrovski službi, arhivih, prav tako v invalidskih podjetjih in lažjih pomožnih administrativnih delih.

Sorodne smeri

OBDELOVALEC LESA – NPI

OBDELOVALEC LESA – NPI

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI – NPI

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI – NPI

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH – NPI

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH – NPI

POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE – NPI

POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE – NPI

PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ – NPI

PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ – NPI

Ustanove, ki izvajajo program