POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH - NPI - SMER IZOBRAŽEVANJA

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH – NPI

Pomočnik v tehnoloških procesih dela na sferi ročnih in strojnih proizvodnih procesov obdelave. Opravlja enostavnejša dela v proizvodnji.

Število kreditnih točk:

120

Trajanje programa:

2 leto/leti/leta/let

Po koncu programa pomočnik v tehnoloških procesih boš usposobljen/a za

 • opravljanje preprostih del v proizvodnih in tehnoloških postopkih;
 • razumevanje in uporabo tehniške dokumentacije in enostavnih delavniških risb;
 • uporabo strojev po navodilih, skrb za delovno okolje za izvajanje tehnoloških postopkov;
 • opravljanje ročnih obdelovalnih procesov obdelave gradiv;
 • skrb in uporabo ročnih in električnih strojev za obdelavo gradiv;
 • razumevanje pomena temeljnih tehnoloških parametrov;
 • izvajanje preprostih procesov spajanja materialov;
 • izračun temeljnih tehniških elementov in velikosti z merilnimi pripomočki;
 • opravljanje vzdrževalnih in servisnih del na orodjih;
 • razumno ravnanje pri uporabi zaščitne opreme ter skrb za zagotavljanje zdravega in varnega dela;
 • spoštovanje ukrepov za varovanje okolja in skrbno ravnanje z odpadki.

Nadaljevanje študija po programu pomočnik v tehnoloških procesih:

Po zaključenem izobraževalnemu programu nižjega poklicnega izobraževanje je mogoč vpis v izobraževalne programe srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja.

Vpisni pogoji za program pomočnik v tehnoloških procesih:

Vpis v izobraževalni program je možen, če je posameznik zaključil najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole ali pa je zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenemu izobraževalnemu programu z nižjim izobrazbenim standardom.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu pomočnik v tehnoloških procesih:

Zaposlitev pomočnika v tehnoloških procesih je mogoča v obrtnih in servisnih dejavnostih, kot so procesi proizvodnje, servis ter vzdrževanje strojnih delov in opreme ter v vseh industrijskih dejavnostih. Zaposli se lahko tudi v metalurški dejavnosti, kar zajema pripravo procesov taljenja, litja in toplotnega obdelovanja kovin ter pri izdelavi in vzdrževanju električnih inštalacij ter v procesih priprave površin za postopke ličenja.

Sorodne smeri

PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ – NPI

PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ – NPI

POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE – NPI

POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE – NPI

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI – NPI

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI – NPI

OBDELOVALEC LESA – NPI

OBDELOVALEC LESA – NPI

POMOŽNI ADMINISTRATOR – NPI

POMOŽNI ADMINISTRATOR – NPI

Ustanove, ki izvajajo program