POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI - NPI - SMER IZOBRAŽEVANJA

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI – NPI

Pomočnik v biotehniki in oskrbi opravlja dela kot so pomoč v kuhinji, jedilnici, bivalnih prostorih ter skrb za okolico in počutje gostov.

Število kreditnih točk:

120

Trajanje programa:

2 leto/leti/leta/let

Pomočnik v biotehniki in oskrbi opravlja dela kot so pomoč v kuhinji, jedilnici, bivalnih prostorih ter skrb za okolico in počutje gostov.

 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi – cilji programa:

 • skrb pri ravnanju z lastnim zdravjem, zdravjem potrošnikov in razvijanjem pozitivnega odnosa do zdravega življenjskega sloga;
 • skrb za urejenost delovnega okolja;
 • zmožnost pripravite izdelkov za prodajo in nadaljnjo predelavo;
 • skrb in priprava živali ter živalskih proizvodov za prodajo in nadaljnjo predelavo;
 • informiranost o učinkih stroke na naravno okolje in zmožnost opravljanja dela skladno z načeli dolgoročnega razvoja;
 • optimalno shranjevanje surovin in izdelkov;
 • priprava izdelkov ali pridelkov;
 • skrb za delovno okolje, opremo, naprave in stroje;
 • navzočnost pri pripravi obrokov;
 • seznanjenost z varstvom pri delu;
 • razvoj zmožnosti prilagajanja v delovnemu prostoru in sodelovanje v kolektivu;
 • zmožnost pisnega in verbalnega komuniciranja s sodelavci ter uporaba strokovne terminologije.

Nadaljevanje študija za program pomočnik v biotehniki in oskrbi:

Po končanem izobraževanju programa nižjega poklicnega izobraževanja je mogoč vpis v izobraževalne programe srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja.

Pogoji za vpis v program pomočnik v biotehniki in oskrbi:

Vpis v izobraževalni program je možen, če je zaključen najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole, zaključena osnovnošolska obveznost ali končano osnovnošolsko izobraževanje po programu z nižjim izobrazbenim okvirom.

Delo in zaposlitev po končanem programu:

Možnost zaposlitve v kuhinjah ali penzionih, na živalskih ali kmetijskih ali vrtnarskih obratih, na turističnih kmetijah ali v čistilnih servisih.

Sorodne smeri

POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE – NPI

POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE – NPI

POMOŽNI ADMINISTRATOR – NPI

POMOŽNI ADMINISTRATOR – NPI

PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ – NPI

PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ – NPI

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH – NPI

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH – NPI

OBDELOVALEC LESA – NPI

OBDELOVALEC LESA – NPI

Ustanove, ki izvajajo program