POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE - NPI - SMER IZOBRAŽEVANJA

POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE – NPI

Pomočnik pri tehnologiji gradnje dela na gradbišču, pomaga pri vodenju, organizaciji in sodeluje pri meritvah, ki omogočajo pričetek gradnje.

Število kreditnih točk:

120

Trajanje programa:

2 leto/leti/leta/let

Pomočnik pri tehnologiji gradnje dela na gradbišču, pomaga pri vodenju, organizaciji in sodeluje pri meritvah, ki omogočajo pričetek gradnje.

 

Pomočnik pri tehnologiji gradnje – cilji programa:

  • opravljanje preprostih gradbenih del ali zaključnih gradbenih del v skladu z navodili;
  • odgovorno rokovanje z materiali in proizvodi pri pripravi, vzdrževanju, vgrajevanju in transportu;
  • delo z dokumentacijo (navodila, delovne skice, preprosti izvedbeni načrti);
  • optimalna uporaba orodij, pripomočkov, strojev in naprav ter njihovo vzdrževanje;
  • racionalna uporaba materialov in energije;
  • ustrezna osebna zaščita in varnost pri delu na gradbišču.

Nadaljevanje študija po programu pomočnik pri tehnologiji gradnje:

Po končanem izobraževanju programa nižjega poklicnega izobraževanja je mogoč vpis v izobraževalne programe srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja.

Vpisni pogoji za program pomočnik pri tehnologiji gradnje:

Vpis v izobraževalni program je možen, če je zaključen najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole, zaključena osnovnošolska obveznost ali končano osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenemu izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim okvirom.

Delo in zaposlitev po končanem programu pomočnik pri tehnologiji gradnje:

Posameznik se lahko zaposli v podjetjih in obrteh, ki se ukvarjajo z vzdrževanjem in gradnjo objektov ali pridelavo gradbenega materiala.

Sorodne smeri

PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ – NPI

PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ – NPI

OBDELOVALEC LESA – NPI

OBDELOVALEC LESA – NPI

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI – NPI

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI – NPI

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH – NPI

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH – NPI

POMOŽNI ADMINISTRATOR – NPI

POMOŽNI ADMINISTRATOR – NPI

Ustanove, ki izvajajo program