OBDELOVALEC LESA - NPI - SMER IZOBRAŽEVANJA

OBDELOVALEC LESA – NPI

Obdelovalec lesa izdeluje pohištvo, stenske obloge in druge lesne izdelke. Dela v lesni industriji, v proizvodnji lesenih plošč ipd.

Število kreditnih točk:

120

Trajanje programa:

2 leto/leti/leta/let

Opis programa obdelovalec lesa:

Obdelovalec lesa je nižji izobraževalno-poklicni program, ki je namenjen mladim, ki jih zanima obdelava lesnih izdelkov in so zaključili osnovnošolske obveznosti. Izobraževalni program ponuja znanje, ki omogoča takojšnjo zaposlitev ali nadaljevanje izobraževanja v enem izmed strokovno poklicnih izobraževanj.

V času trajanja izobraževanja na programu obdelovalec lesa boš pridobil/a znanje s področja:

  • izmere žaganega lesa;
  • razvrščanja žaganega lesa;
  • površinske obdelave lesa in lesnih plošč;
  • obdelovanja naravnih materialov;
  • uporabe ročnega orodja in električnih strojčkov;
  • mizarskega dela;
  • varčne uporabe materialov in energije;
  • varnosti pri delu.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu obdelovalec lesa:

Po končanem programu nižjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe srednje poklicnega oz. srednje strokovnega izobraževanja.

Vpisni pogoji za program obdelovalec lesa:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno zaključen sedmi razred devetletke oziroma šesti razred osemletke ali pa zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu obdelovalec lesa:

Možna je zaposlitev v lesni industriji, kar vključuje izdelovanje lesenega pohištva, podov, stropov, stenskih oblog, stopnic in drugih lesenih izdelkov, ki se vgrajujejo v objekte. Obdelovalec lesa se lahko zaposli tudi v proizvodnji lesnih plošč, nosilcev in drugih lesenih elementov.

Sorodne smeri

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH – NPI

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH – NPI

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI – NPI

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI – NPI

PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ – NPI

PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ – NPI

POMOŽNI ADMINISTRATOR – NPI

POMOŽNI ADMINISTRATOR – NPI

POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE – NPI

POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE – NPI

Ustanove, ki izvajajo program