Medijski tehnik

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

Medijski tehnik opravlja delo na področju medijskih, grafičnih in avdiovizualnih komunikacij in med seboj povezuje različne vrste medijev.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Po koncu programa medijski tehnik boš usposobljen/a za:

  • delo s programom za vektorsko grafiko;
  • obdelavo digitalnih slikovnih gradiv;
  • prelome strani;
  • ustvarjalnost v fotografiji;
  • izdelavo in uporabo animacije za komercialne namene;
  • ustvarjalnost pri snovanju in animiranju za izdelavo animiranih filmov;
  • realizacijo lastne avdio-video produkcije;
  • prilagoditev oblikovnih konceptov spletne strani med zahtevami naročnikov in pogoji izdelovalcev;
  • izdelavo osnove (predloge) za tehnično izdelavo spletnih strani.

Nadaljevanje študija po programu medijski tehnik:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višje in strokovne izobrazbe; poleg dodatno opravljenega izpita iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji za program medijski tehnik:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu medijski tehnik:

Medijski tehnik se lahko zaposli v podjetjih, ki se ukvarjajo z grafičnimi, spletnimi, medijskimi in avdiovizualnimi komunikacijami. Dela lahko v oblikovalskih studiih, v podjetjih, ki se ukvarjajo z izdelavo spletnih strani in multimedijskih portalov, v podjetjih, ki se ukvarjajo z izdelavo animacije, v tiskarnah, založbah, televizijskih in radijskih hišah ipd.

Sorodne smeri

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK  – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

Ustanove, ki izvajajo program