MATURITETNI TEČAJ - SMER IZOBRAŽEVANJA

MATURITETNI TEČAJ – MT

Maturitetni tečaj omogoča kandidatom, da z ustrezno in dodatno pripravo pristopijo k opravljanju splošne mature.

Število kreditnih točk:

Trajanje programa:

1 leto/leti/leta/let

Opis programa maturitetni tečaj:

Maturitetni tečaj se lahko izvaja v obliki rednega pouka, ki poteka celo leto ali v tečajni obliki, kjer gre za strnjen pouk posameznih predmetov. Tečaj omogoča načrtno in sistematično pripravo na splošno maturo. Poteka kot redno izobraževanje ali kot izobraževanje odraslih. Z uspešno opravljenim maturitetnim tečajem se lahko posameznik udeleži splošne mature.

Nadaljevanje študija po programu maturitetni tečaj:

Opravljeni program omogoča vpis na univerzitetni študij. Pogoj za nadaljnji vpis je pozitivno opravljena splošna matura.

Pogoji za vpis na program maturitetni tečaj:

V maturitetni tečaj se lahko vpiše posameznik, ki ima srednjo poklicno ali strokovno izobrazbo, ki je končal tretji letnik gimnazije in je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto, ki je končal zasebni program gimnazije s priznanim statusom ali posameznik, ki ni dokončal predhodno omenjenih programov, je pa zaključil osnovnošolsko izobraževanje in uspešno opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije.

Sorodne smeri

Za to poizvedbo ni rezultatov.

Ustanove, ki izvajajo program