LOGISTIČNI TEHNIK - SSI - SMER IZOBRAŽEVANJA

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

Logistični tehnik sprejema naročila, sestavlja ponudbe, načrtuje, vodi in rešuje logistične izzive, oblikuje časovno dosegljive cilje.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Po koncu programa logistični tehnik boš usposobljen/a za:

 • samostojnost pri organizaciji in načrtovanju prevoza tovora v prometu;
 • usmeritev blagovnih tokov glede na zakonske predpise in zahteve, ki so vezane na blago;
 • skladiščenje, pakiranje, komisioniranje, deklariranje in označevanje blaga v prodajnih in logističnih centrih;
 • upoštevanje mednarodnih in notranjih pravnih virov za ravnanje z blagom v transportu, prometu in logistiki;
 • poznavanje postopka zavarovanja v prometnem podsistemu in sklepanje transportnega zavarovanja;
 • uporabo načel defenzivnega in preventivnega ravnanja v prometu, zagotavljanje varnosti v logističnih procesih in prometnih podsistemih;
 • načrtovanje prometne signalizacije in prometnih tokov;
 • razumevanje tehniške dokumentacije, vodenje logističnih korespondenc, izpolnjevanje in uporabo transportne dokumentacije;
 • pozitivno naravnanost do ukrepov za varstvo okolja in zmanjševanje onesnaževanja, racionalnost pri rabi materialov in energije;
 • ekipno delo in ustno ter pisno sporazumevanje s strokovnjaki in sodelavci v maternem in vsaj dveh tujih jezikih;
 • rabo najsodobnejših informacijskih tehnologij in uporabniškega programa na poklicnem področju;
 • obvladovanje kalkulacij, stroškov in razumevanje vloge podjetništva;
 • organizacijo prevozov nevarnih snovi, izrednega in hitro pokvarljivega tovora.

Nadaljevanje študija po programu logistični tehnik:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višje in strokovne izobrazbe; z dodatno opravljenim izpitom iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji za program logistični tehnik:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu logistični tehnik:

Zaposlitev je možna v zasebnih ali državnih podjetjih na področju skladiščenja, carine, transporta, špedicije, načrtovanja logističnih in prometnih tokov in v proizvodnih obratih.

Sorodne smeri

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

Ustanove, ki izvajajo program