LESARSKI TEHNIK - SSI - SMER IZOBRAŽEVANJA

LESARSKI TEHNIK – SSI

Lesarski tehnik načrtuje proizvodnjo v tehnološkem in operativnem smislu, nadzoruje kakovost dela in sodeluje pri usposabljanju delavcev.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Po koncu programa lesarski tehnik boš usposobljen/a za:

 • izbor ustreznega materiala glede na lastnosti in upoštevanje estetskih in uporabnih lastnosti izdelka;
 • izbor ustreznih konstrukcijskih vezi – material in namen izdelkov;
 • optimalno rabo materiala in določitev načina krojenja;
 • določitev tehnološkega parametra pri obdelovanju lesnih tvoriv in masivnega lesa;
 • terminsko planiranje proizvodnje in oblikovanje tehnološkega postopka;
 • izdelavo kalkulacij, določitev porabe časa in materialov;
 • izdelavo tehničnih dokumentacij z ustreznim računalniškim orodjem;
 • organizacijo in načrt delovnega mesta v tehnoloških procesih;
 • upoštevanje ustreznih predpisov s področja varovanja zdravja in okolja na delovnem mestu;
 • ravnanje po načelu projektnega načina dela.

Nadaljevanje študija po programu lesarski tehnik:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višje in strokovne izobrazbe; z dodatno opravljenim izpitom iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji za program lesarski tehnik:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu lesarski tehnik:

Zaposlitev je možna v lesni industriji, kjer poteka izdelava bivalnega ali stavbnega pohištva, v proizvodnji lesnih elementov in plošč in nosilcev, v delavnicah, kjer poteka izdelava lesenih izdelkov (stopnice, leseni podi, stenske obloge, stropi), v delavnicah, v katerih poteka izdelava lesne galanterije, bivalnega pohištva po meri, v trgovinah, kjer se ukvarjajo s prodajo pohištva, lesnih materialov in polizdelkov.

Sorodne smeri

ZOBOTEHNIK – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

GEOTEHNIK – SSI

GEOTEHNIK – SSI

Ustanove, ki izvajajo program