LESARSKI TEHNIK - PTI - SMER IZOBRAŽEVANJA

LESARSKI TEHNIK – PTI

Lesarski tehnik načrtuje proizvodnjo v tehnološkem in operativnem smislu, nadzoruje kakovost dela in sodeluje pri usposabljanju delavcev.

Število kreditnih točk:

120

Trajanje programa:

2 leto/leti/leta/let

Po koncu programa lesarski tehnik boš usposobljen/a za:

  • izbor ustreznega materiala glede na lastnosti in upoštevanje estetskih in uporabnih lastnosti izdelka;
  • izbor ustreznih konstrukcijskih vezi – material in namen izdelkov;
  • optimalno rabo materiala in določitev načina krojenja;
  • določitev tehnološkega parametra pri obdelovanju lesnih tvoriv in masivnega lesa;
  • terminsko planiranje proizvodnje in oblikovanje tehnološkega postopka;
  • izdelavo kalkulacij, določitev porabe časa in materialov;
  • izdelavo tehničnih dokumentacij z ustreznim računalniškim orodjem;
  • organizacijo in načrt delovnega mesta v tehnoloških procesih;
  • upoštevanje ustreznih predpisov s področja varovanja zdravja in okolja na delovnem mestu;
  • ravnanje po načelu projektnega načina dela.

Nadaljevanje študija po programu lesarski tehnik:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višje in strokovne izobrazbe; z dodatno opravljenim izpitom iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji za program lesarski tehnik:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno zaključen program srednjega poklicnega izobraževanja in pridobitev naziva: tapetnik, mizar ali pridobitev drugega naziva srednje poklicne izobrazbe in vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju lesarstva ali pridobitev enakovredne izobrazbe po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu lesarski tehnik:

Zaposlitev v lesni industriji, kjer poteka izdelava bivalnega ali stavbnega pohištva, v proizvodnji lesnih elementov in plošč in nosilcev, v delavnicah, kjer poteka izdelava lesenih izdelkov (stopnice, leseni podi, stenske obloge, stropi), v delavnicah, v katerih poteka izdelava lesne galanterije, bivalnega pohištva po meri, v trgovinah, kjer se ukvarjajo s prodajo pohištva, lesnih materialov in polizdelkov.

Sorodne smeri

ELEKTROTEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

Ustanove, ki izvajajo program