LADIJSKI STROJNI TEHNIK - SSI - SMER IZOBRAŽEVANJA

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

Ladijski strojni tehnik zna varno in strokovno upravljati s strojnim kompleksom na ladjah različnih vrst, pogonov, hitrosti in moči.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Ladijski strojni tehnik – cilji programa:

  • varno in strokovno upravljanje strojnih kompleksov na ladjah;
  • varno upravljanje vseh vrst ladij in pogonov;
  • poznavanje ladijskih strojev;
  • sposobnost tehničnega risanja;
  • poznavanje ladijske elektrike in avtomatike;
  • poznavanje ladijske tehnologije;
  • poznavanje pomorstva;
  • delo v skladu z varstvom pri delu in poznavanje reševanja na morju.

Nadaljevanje študija po programu ladijski strojni tehnik:

Po končanem štiriletnem izobraževalnem programu se lahko posameznik, ki je uspešno zaključil poklicno maturo vpiše v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Prav tako lahko dijak opravi dodatni izpit iz splošne mature, kar mu omogoča vpis na univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji za program ladijski strojni tehnik:

Vpis v izobraževalni program je možen za posameznika, ki je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu ladijski strojni tehnik:

Zaposlitev je možna na ladjah različnih pogonov, hitrosti in moči. Obstaja tudi možnost za napredovanje v upravitelja stroja na različnih ladjah.

 

Sorodne smeri

TEHNIK OPTIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

Ustanove, ki izvajajo program