KOZMETIČNI TEHNIK - SMER IZOBRAŽEVANJA

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

Kozmetični tehnik izvaja postopke nege obraza in telesa. Opravljanje tega poklica zahteva posebne spretnosti in veliko strokovnega znanja.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Po koncu programa kozmetični tehnik boš usposobljen/a za:

 • pripravo delovnega prostora, stranke, kozmetičnih izdelkov in aparatur za nego obraza in telesa, pedikuro, manikuro, ličenje, ročno masažo, strokovnost pri izvajanju storitev;
 • nasvete pri estetsko-kozmetičnih problemih, izbor, pravilno uporabo in shranjevanje kozmetičnih izdelkov;
 • poznavanje osnovnih postopkov kontrole kozmetičnega izdelka, zakonodajo in stabilnost kozmetičnega izdelka, varnostne predpise, varovanje okolja;
 • izdelavo osnovne tehnološke oblike, zahtevnejše oblike kozmetičnih izdelkov za nego, ličenje in masažo;
 • izbor ustreznih aparatur, pravilno uporabo in vzdrževanje,
 • izvedbo zaščitnih ukrepov za varnost pri delu v kozmetični stroki;
 • skrb za lastno zdravje in zdravje strank ter promocijo zdravega načina življenja;
 • pozitivno naravnanost do ukrepov za varstvo okolja, zmanjšanje onesnaževanja in racionalnost pri rabi materialov in energije;
 • ekipno delo in ustrezno ustno in pisno komunikacijo s sodelavci, strankami in strokovnjaki ob uporabi strokovne terminologije;
 • rabo najsodobnejših informacijskih tehnologij, delo z gradivi, viri in podatki;
 • spoznavanje vloge podjetništva, podjetniškega procesa, poslovnega načrta in finančnega poslovanja.

Nadaljevanje študija po programu kozmetični tehnik:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višje in strokovne izobrazbe; z dodatno opravljenim izpitom iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji za program kozmetični tehnik:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu kozmetični tehnik:

Zaposlitev je možna v kozmetičnem salonu, salonu za masažo, pedikuro ali manikuro, wellness in spa centrih, drogerijah, parfumerijah, gledališčih, kot vizažist/ka, kot masker/ka, pri zastopstvu proizvajalca kozmetičnih izdelkov, pripomočkov in aparatur za nego.

Sorodne smeri

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

GEOTEHNIK – SSI

GEOTEHNIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

Ustanove, ki izvajajo program