HORTIKULTURNI TEHNIK - PTI - SMER IZOBRAŽEVANJA

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

Hortikulturni tehnik je program, ki dijake pripravi na delo v vrtnariji, cvetličarni, drevesnicah, birojih, botaničnih vrtovih in arboretumih.

Število kreditnih točk:

120

Trajanje programa:

2 leto/leti/leta/let

Opis programa hortikulturni tehnik:

Hortikulturni tehnik je srednješolski izobraževalni program, ki dijaka usposobi za kasnejše delo v vrtnarski dejavnosti oziroma hortikulturi. Program je primeren za vse, ki jih zanima hortikultura in bi si o tem radi pridobili širše znanje.

V času trajanja izobraževanja na programu hortikulturni tehnik boš pridobil/a znanje s področja:

 • načrtovanja poslovne vrtnarske dejavnosti znotraj proizvodnje;
 • načel trajnostnega razvoja;
 • izdelave poslovnega načrta za področje hortikulture;
 • izdelave različnih kalkulacij;
 • pridelave vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in drevnin;
 • razmnoževanja in oskrbe različnih rastlin;
 • pravilnega ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki;
 • trženja hortikulturnih izdelkov in storitev;
 • ohranjanja kulturne dediščine in okolja;
 • komunikacijskih sposobnosti znotraj poklica;
 • sodobne komunikacijske tehnologije, ki jo potrebuješ za dobro opravljanje svojega poklica;
 • okrasnih zelnatih rastlin, drevnin na prostem in v temu namenjenem prostoru (znanje o njihovi oskrbi, varstvu in pridelavi);
 • skiciranja, oblikovanja ideje in postavitvi hortikulturnih elementov v prostor;
 • promocije dejavnosti;
 • bolezenskih znamenj in poškodb na rastlinah;
 • priprave terena za hortikulturne elemente, postavitve grajenih prvin in zasadov;
 • logistike.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu hortikulturni tehnik:

Po končanem dvoletnem programu ima dijak opravljeno poklicno maturo. Z uspešno opravljeno poklicno maturo se lahko vpiše v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Prav tako ima možnost dodatnega opravljanja izpita iz predmeta splošne mature, kar mu omogoči vpis na univerzitetne študijske programe.

Vpisni pogoji za program hortikulturni tehnik:

Vpis v program je možen z uspešno zaključenim programom srednjega poklicnega izobraževanja in z nazivoma vrtnar ter cvetličar.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu hortikulturni tehnik:

Hortikulturni tehnik lahko opravlja delo vrtnarija, zaposlenega v vrtnih centrih, cvetličarja, zaposlenega v birojih za krajinsko vrtnarstvo, drevesnicah, botaničnih vrtovih in arboretumih, prav tako se lahko zaposli v trgovinah z vrtnarsko in kmetijsko opremo.

Sorodne smeri

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

Ustanove, ki izvajajo program