Grafični tehnik

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

Program grafični tehnik dijake izobrazbi na področju tiska in grafične obdelave. Omogoča zaposlitev v tiskarni ali knjigoveznici.

Število kreditnih točk:

120

Trajanje programa:

2 leto/leti/leta/let

Opis programa grafični tehnik:

Izobraževalni program je namenjen vsem mladim, ki se želijo podrobneje izobraziti na področju tiska in grafične obdelave.

V času trajanja izobraževanja na programu grafični tehnik boš pridobil/a znanje s področja:

  • uporabe različnih materialov, namenjenih tiskanju;
  • standardiziranega vodenja in zagotavljanja kakovosti;
  • poznavanja merilnih postopkov;
  • poznavanja kontrolnih postopkov;
  • komunikacijskih sposobnosti znotraj poklica.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu grafični tehnik:

Po končanem programu ima dijak opravljeno poklicno maturo. Z uspešno opravljeno poklicno maturo se lahko vpiše v programe višjega in visokošolskega izobraževanja. Prav tako ima možnost dodatnega opravljanja izpita iz predmeta splošne mature, kar mu omogoči vpis na univerzitetne študijske programe, ki to omogočajo.

Vpisni pogoji za program grafični tehnik:

Vpis v izobraževalni program je možen z uspešno zaključenim programom srednjega poklicnega izobraževanja ali enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu grafični tehnik:

Grafični tehnik lahko opravlja delo tiskarja, zaposlenega v založništvu, knjigoveznicah, kartonažnih podjetjih in v drugih podjetjih s področja grafične dejavnosti.

Sorodne smeri

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

Ustanove, ki izvajajo program