Gradbeni tehnik

GRADBENI TEHNIK – PTI

Gradbeni tehnik s pomočjo orodij in računalniške opreme sodeluje pri načrtovanju cest, mostov, stavb, vodnih zgradb in viaduktov.

Število kreditnih točk:

120

Trajanje programa:

2 leto/leti/leta/let

Po koncu programa gradbeni tehnik boš usposobljen/a za:

  • uporabo strokovne literature, tehnološke in tehnične dokumentacije in tehničnih standardov, predpisov in pravilnika ter rabo zakonodaje, ki je odgovorna za področje gradbeništva in področja povezana z njim;
  • rabo sodobne IKT za vrednotenje, iskanje, uporabo in obdelovanje informacij;
  • vodenje delovne in poslovne dokumentacije v gradbeništvu;
  • projektiranje gradbenega materiala, objektov in konstrukcij z upoštevanjem lastnosti gradbenih proizvodov in posameznih materialov;
  • dimenzioniranje konstrukcij ter enostavnih gradbenih materialov;
  • izdelavo in pripravo projektne dokumentacije, potrebne za gradbene objekte;
  • vodenje delovnih skupin in posameznih del v proizvodnem obratu industrije gradbenih materialov in na gradbiščih;
  • sodelovanje pri izvedbi obnove stavbnih dediščin;
  • rabo geodetskih načrtov in izvedbo osnovne meritve pri gradbenih delih.

Nadaljevanje študija po programu gradbeni tehnik:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višje in strokovne izobrazbe; poleg dodatno opravljenega izpita iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji za program gradbeni tehnik:

Vpis v izobraževalni program je možen z uspešno zaključenim programom srednjega poklicnega izobraževanja ali enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu gradbeni tehnik:

Zaposlitev je možna v obratovalnici in podjetju, ki opravlja gradbene dejavnosti ali proizvodno dejavnost gradbenega materiala, podjetjih in projektnih birojih, ki izvajajo nadzor nad gradbenimi deli in upravljanjem stavb.

Sorodne smeri

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

Ustanove, ki izvajajo program