GOZDARSKI TEHNIK - SSI - SMER IZOBRAŽEVANJA

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

Gozdarski tehnik dela v gozdni proizvodnji, načrtuje gospodarjenje s prostoživečimi živalmi in nadzira delo v gozdnem delovišču.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Po koncu programa gozdarski tehnik boš usposobljen/a za:

 • vodenje, načrtovanje in spremljanje del v gozdnih dejavnostih in proizvodnji;
 • kakovostno izvedbo dela in nalog pri varstvu in gojenju gozdov, zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij gozda in gozdnem drevesničarstvu;
 • kakovost pri načrtovanju gospodarjenja s prostoživečimi živalmi;
 • veščine trženja gozdno lesnih proizvodov;
 • kakovost pri izdelavi sečno spravilnega načrta, nadzor nad delom v gozdnem delovišču in vodenje evidence opravljenih del;
 • odgovornost pri urejanju gozda ter pridobivanje dendrometričnih parametrov;
 • uporabo gozdarske naprave in stroja ter upoštevanje predpisov za varnost pri delu;
 • ekipno delo in sodelovanje ter ustno in pisno sporazumevanje v skupini, s sodelavci, strokovnjaki in strankami z uporabo strokovne terminologije s področja gozdarstva;
 • komunikacijo s sodelavci, strankami in drugimi pri organiziranju dela in izvedbi posameznih nalog in reševanje problemov;
 • uporabo IKT za načrtovanje, sporazumevanje in organizacijo gospodarnega dela in delovnega postopka na poklicnem področju;
 • varovanje in racionalnost pri rabi naravnih surovin in virov pri izvedbi dela v gozdarstvu.

Nadaljevanje študija po programu gozdarski tehnik:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višje in strokovne izobrazbe; z dodatno opravljenim izpitom iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji za program gozdarski tehnik:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu gozdarski tehnik:

Zaposlitev je možna v podjetjih, ki opravljajo gozdarsko dejavnost, v naravnih in krajinskih parkih, drevesnicah in na kmetijah.

Sorodne smeri

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

Ustanove, ki izvajajo program