GOSPODAR NA PODEŽELJU - SMER IZOBRAŽEVANJA

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

Gospodar na podeželju po koncu šolanja opravlja dejavnosti na področju kmetijske proizvodnje in rastlinske pridelave.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Opis programa gospodar na podeželju:

Izobraževalni program dijaku nudi široko znanje s področja kmetijske proizvodnje in rastlinske pridelave, kar dijaka/injo dobro pripravi na kasnejšo poklicno pot v kmetijstvu. Program je torej namenjen vsem ljubiteljem živali in narave, ki si želijo pridobiti dodatna znanja s področja kmetijstva in rastlinstva.

Po končanem programu boš pridobil/a znanje s področja:

 • načrtovanja in organiziranja lastnega dela na podeželju;
 • poznavanja tehnoloških postopkov in načrtovanja kmetijske proizvodnje:
 • odgovornega ravnanja na področju kmetijstva, s pomočjo katerega boš zagotavljal lastno varnost na delovnem mestu;
 • komunikacije s sodelavci ter drugimi deležniki znotraj poklica;
 • kalkulacij in prodaje izdelkov in storitev, za katere boš usposobljen;
 • rastlinske pridelave;
 • varstva rastlin in okolja;
 • upravljanja s kmetijskimi stroji, orodji in drugimi napravami, ki jih boš potreboval za opravljanje svojega dela;
 • vzdrževanja po načelih varstva pri delu;
 • skladiščenja in hrambe kmetijskih in drugih pridelkov;
 • priprave kmetijskih izdelkov za nadaljno prodajo.

Tekom 3-letnega izobraževanja je potrebno opraviti tudi praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu gospodar na podeželju:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega ali poslovodskega izpita.

Pogoji za vpis na program gospodar na podeželju:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Možne zaposlitve po opravljenem programu:

Zaposlitev po uspešno opravljenem programu je možna na kmetiji oziroma v kmetijskih obratih.

Sorodne smeri

RAČUNALNIKAR – SPI

RAČUNALNIKAR – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

VRTNAR – SPI

VRTNAR – SPI

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

CVETLIČAR – SPI

CVETLIČAR – SPI

MIZAR – SPI

MIZAR – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

AVTOSERVISER – SPI

AVTOSERVISER – SPI

MESAR – SPI

MESAR – SPI

TAPETNIK – SPI

TAPETNIK – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

ELEKTRIKAR – SPI

ELEKTRIKAR – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

TRGOVEC – SPI

TRGOVEC – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

TESAR – SPI

TESAR – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

Ustanove, ki izvajajo program