GASTRONOMSKI TEHNIK - PTI - SMER IZOBRAŽEVANJA

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

Gastronomski tehnik vodi strežbo ali gostinske obrate. Gastronomski tehnik potrebuje strokovno znanje s področja turizma in gostinstva.

Število kreditnih točk:

120

Trajanje programa:

2 leto/leti/leta/let

Opis programa gastronomski tehnik:

Izobraževalni program je namenjen vsem dijakom in dijakinjam, ki želijo pridobiti strokovno in kvalitetno znanje s področja turizma, gostinstva in podjetništva ter izboljšati svoje organizacijske sposobnosti. Mladi v času izobraževanja pridobijo tudi veščine komuniciranja in timskega dela. Gastronomski tehnik med drugim vodi tudi strežbo in pripravo jedi, nadzoruje poslovanje različnih gostinskih obratov ipd.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu gastronomski tehnik:

Po uspešno opravljeni poklicni maturi izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; dodatno opravljen izpit iz splošne mature pa omogoča vpis v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki dopuščajo to možnost.

Vpisni pogoji za program gastronomski tehnik:

Vpis v izobraževalni program je možen z uspešno zaključenim programom srednjega poklicnega izobraževanja ali enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu gastronomski tehnik:

Gastronomski tehnik se lahko zaposli kot hotelski gospodinjec, menedžer hotelske operative, menedžer za področje hrane in pijače, kot vodja hotelske recepcije ipd.

 

Sorodne smeri

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

Ustanove, ki izvajajo program