GASTRONOMIJA - SMER IZOBRAŽEVANJA

GASTRONOMIJA – PTI

Gastronomija obsega sprejem, strežbo, posredovanje osnovnih turističnih informacij in organizacije različnih animacijskih aktivnosti.

Število kreditnih točk:

120

Trajanje programa:

2 leto/leti/leta/let

Po koncu programa gastronomija boš usposobljen/a za:

  • komunikacijo v slovenskem in tujem jeziku – pravila poslovne komunikacije in bontona;
  • receptorska dela, posredovanje informacij, povezovanje dela med različnimi oddelki;
  • prodajo in posredovanje storitve gostinskega obrata;
  • posredovanje in predstavitev informacij o naravni in kulturni dediščini Slovenije;
  • povezavo različnih dejavnosti po regijah v aktualne turistične ponudbe;
  • oblikovanje, sestavo in pripravo jedilnih in vinskih listov, menijev in cenika pijač;
  • organizacijo, načrt in izvajanje obrokov (rednih in izrednih) v kuhinji in strežbi;
  • pripravo različnih jedi po načelu zdrave prehrane in sodobnih trendov kulinarike;
  • vključitev animacije v ponudbo;
  • oblikovanje cen storitev.

Nadaljevanje študija po programu gastronomija:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo poklicno-tehniškega izobraževanja je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višje in strokovne izobrazbe; z dodatno opravljenim izpitom iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji za program gastronomija :

Pogoj za vpis v program je uspešno zaključen program srednje poklicne izobrazbe in s pridobitvijo naziva: kuhar, gastronomski hotelir, kuhar-natakar, natakar, oskrbnik, pek, kmetovalka-gospodinja, slaščičar ter slaščičar-konditor ali s pridobitvijo enakovredne izobrazbe po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu gastronomija:

Zaposlitev je možna v hotelu, motelu, penzionu, počitniških in planinskih domovih, lovskih kočah, kmečkih turizmih, gostiščih, restavracijah, gostilnah, kavarnah, barih, okrepčevalnicah, šolah, bolnicah, cateringu, drugih podjetjih za organizacijo in vodenje namestitev, postrežbi in pripravi jedi, napitkov in pijač, destinacijskem menedžmentu in animacijskih dejavnostih.

Sorodne smeri

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

Ustanove, ki izvajajo program