GASTRONOMIJA IN TURIZEM - PT - SMER IZOBRAŽEVANJA

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – PT

Gastronomija in turizem je področje, ki je usmerjeno v delo z ljudmi in v poznavanje turističnega dogajanja doma in po svetu.

Število kreditnih točk:

60

Trajanje programa:

1 leto/leti/leta/let

Po koncu programa gastronomija in turizem boš usposobljen/a za:

  • prilagajanje turistične in gostinske ponudbe različnim ciljnim skupinam;
  • osnovne postopke priprave in postrežbe obrokov;
  • izvedbo hotelskih in gostinskih dejavnosti, ki so skladne s predpisi in za povečanje premoženja podjetja;
  • komunikacijo v poslovnih situacijah v slovenskem in dveh tujih jezikih;
  • uporabo modernega programskega orodja;
  • posredovanje in predstavitev informacij o kulturni in naravni dediščini Slovenije;
  • obliko, sestavo, pripravo jedilnih listov, menijev, vinskega lista in cenika pijač;
  • posredovanje in prodajanje storitve gostinskega obrata.

Nadaljevanje študija po programu gastronomija in turizem:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višje in strokovne izobrazbe; z dodatno opravljenim izpitom iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji za izobraževalni program gastronomija in turizem:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno zaključen četrti letnik gimnazije ali uspešno zaključen izobraževalni program srednje strokovne izobrazbe.

Delo in zaposlitev po končanem programu gastronomija in turizem:

Zaposlitev je mogoča v nastanitvenih obratih, prehrambenih obratih, okrepčevalnicah, gostilnah, obratih za razvedritev, obratih za dostavo in pripravo jedi, premičnih obratih (letalo, ladja, vlak), bolnicah, šolah. Udeleženec izobraževanja z izbirnim modulom iz turizma se lahko zaposli tudi v turističnih agencijah, potovalnih klubih, turističnih uradih in turistično informativnih centrih.

Sorodne smeri

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PT

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PT

EKONOMSKI TEHNIK – PT

EKONOMSKI TEHNIK – PT

PREDŠOLSKA VZGOJA – PT

PREDŠOLSKA VZGOJA – PT

Ustanove, ki izvajajo program