ELEKTROTEHNIK - SSI - SMER IZOBRAŽEVANJA

ELEKTROTEHNIK – SSI

Elektrotehnik se usposobi za reševanje tehničnih problemov. Uporablja programsko opremo za programiranje in simulacijo električnega sistema.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Po koncu programa elektrotehnik boš usposobljen/a za:

  • izvedbo načrta, branje, spremljavo, izdelavo in dopolnitev tehnične dokumentacije po predpisih in z uporabo IKT;
  • programiranje preprostih aplikacij na napravi, programiranje, ožičenje in montažo programirljivih relejev;
  • ožičenje in polaganje različnih vrst komunikacijskih in električnih inštalacij, priključka porabnikov in izvajanje osnovnih vzdrževalnih del;
  • povezavo elementov električne inštalacije v razdelilnih, stikalnih in spojno-vtičnih napravah ter izbor in priklop električne zaščite;
  • izvedbo osnovne meritve in vzdrževalnega dela na električni in komunikacijski inštalaciji, interpretacijo rezultatov in ugotavljanje napake;
  • izvedbo potrebne nastavitve operacijskih sistemov in zagotovitev osnove podpore uporabnikom pri uporabljanju uporabniške programske opreme;
  • upoštevanje vseh ukrepov za varnost pri delo z električnimi napravami.

Nadaljevanje študija po programu elektrotehnik:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višje in strokovne izobrazbe; z dodatno opravljenim izpitom iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji za program elektrotehnik:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev s končanim programom elektrotehnik:

Zaposlitev v proizvodnji, prodaji in prenosu električne energije, na področju proizvodnje pri sestavi, servisiranju in vzdrževalnih delih avtomatiziranih postrojev ter pri kontroli izdelka, v montaži, proizvodnji, servisu, vzdrževalnih delih in prodaji elektronskih in električnih naprav in strojev, pri oblikovanju elektronskega gradiva in spletnih straneh ter v prodaji multimedijskega izdelka.

Sorodne smeri

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK  – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

GEOTEHNIK – SSI

GEOTEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

Ustanove, ki izvajajo program